• Blir det for vanskelig? Er det mangel på vilje? Eller er det rett og slett slik at vi bare konstaterer at noen ikke er gode nok til å spille en rolle i samfunnet? NTB Scanpix (illustrasjonsbilde)

Datteren vår er visst ikke «god nok» når hun hjelper til og sprer glede... god nok i forhold til hva?

DEBATT: Vår datter har noen utfordringer i livet. Hun er en «berikelse hver gang» når besøker en dame på en skjermet enhet for demente − men likevel, hun «fungerer ikke godt nok». Godt nok i forhold til hva? Er det bedre at hun selv kun er en bruker på et dagsenter?