Noen ganger fungerer tiltakene

DEBATT: Noen ganger bidrar opprydding i leilighetene til å sette i gang gode prosesser. Noen ganger lykkes det med å få folk i gang med gode endringsprosesser. Det er viktig å få med i bildet som tegnes.

«Når brannvesenet har ryddet, kan det skje at ikke resten av tiltakskjeden er parat, de har kanskje ikke visst om engang at brannfolkene har ryddet», skriver byprest Rune Skøyen.

Debattinnlegg

 • Rune Skøyen
  Rune Skøyen
  Byprest i Sandnes
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Undertegnede har i 15 år arbeidet som byprest i rusmiljøet i Sandnes. Jeg har med interesse lest noen av artiklene i Aftenbladet om tilstanden i en del «rusboliger» i Stavanger- og Sandnes-området. Det er ingen tvil om at Øyvind Nermoen fra brannvesenet fortjener honnør for å ha satt søkelys på denne problematikken. Det er en viktig erkjennelse at når det er kaos leiligheten, vil det for mange rusavhengige også bli kaos i hodet, og kaos i livet.

Veldig mange av de i Sandnes som jobber med rus, har vært rundt omkring og har sett hvordan det ser ut mange steder.

Dårlig følelse

Men samtidig sitter jeg med en dårlig følelse etter disse artiklene, for de er i bunn og grunn veldig utilstrekkelige. Det kan virke, ut fra noen av artiklene, som om de i kommunene som arbeider med folk som sliter med rusavhengighet, ikke har kjennskap til denne problematikken, og ikke har vært i disse boligene. Men det har de. Veldig mange av de i Sandnes som jobber med rus, har vært rundt omkring og har sett hvordan det ser ut mange steder. Og mange ganger har de satt i gang tiltak. Jeg vil anta at slik jobber de også i Stavanger. Og noen ganger fungerer tiltakene. Noen ganger bidrar opprydding i leilighetene til å sette i gang gode prosesser. Noen ganger lykkes det med å få folk i gang med gode endrings-prosesser. Det er viktig å få med dette i bildet som tegnes.

Bare kortvarig endring

Men noen ganger lykkes man ikke. Ryddesjauen ga bare kortvarig endring. Den fortsatte rusen kan lett få til konsekvens at leiligheten igjen blir et kaos. Det kan ta kun dager før man er der igjen. Altfor ofte blir det slik.

Jeg tror det er viktig å minne om at rusavhengighet er sammensatt og mangfoldig problematikk. Avhengighet er i seg selv en krevende jobb å bryte ut av. Som regel kan det være både en og flere diagnoser inne i bildet, angst og depresjoner. Relasjoner er ødelagt, skolegang kan være mangelfull, og mange er fullstendig uten arbeidserfaring. Mange har vært utsatt for overgrep. Utenforskap er et relevant ord, og kunnskapen etter år med rus om hvordan man lever i det «normale» samfunnet, kan være fullt av huller.

Det handler om mange mennesker, mange livsforløp, og mangfoldig og sammensatt livsproblematikk, som krever store ressurser for å lykkes.

Uttalige ganger

Jeg kjenner mange flotte mennesker som sliter med rusavhengighet. Det er en stor utfordring i å komme ut av dette etter mange år. Nå er det slik at i rusen er det ikke husrydding, matlaging og oppvask som ligger langt framme i bevisstheten. Det kommer langt ned på listen, rusen overtar fullstendig, og etter en tid er det kaos i boligen igjen. Og jo mer rotete det blir, desto vanskeligere blir det å ta tak i problemet. Og så vokser det bare på seg igjen. Jeg har selv stått nært folk og kunnet observere dette utallige ganger.

Kjempejobb

Øyvind Nermoen og hans kolleger har gjort en kjempejobb med å tenke brannsikkerhet og samtidig fått ryddet i mange leiligheter. Men da er jobben bare så vidt kommet i gang, det mest krevende gjenstår. Det er dessverre ikke slik at det alltid er samhandling og samtidighet i forhold til alle tiltak som settes i gang. Når brannvesenet har ryddet, kan det skje at ikke resten av tiltakskjeden er parat, de har kanskje ikke visst om engang at brannfolkene har ryddet.

Jeg tror det er mye alle vi som jobber i rusfeltet, kan forbedre oss på. Men det er viktig at vi har respekt for folks forskjellighet i livshistorie og i personlighet. Og for kompleksiteten i den livsproblematikken de sliter med.

Ikke kritikk

Disse linjene er ikke ment som en kritikk av Øyvind Nermoen og brannvesenet, de har et strålende engasjement. Men jeg vet at det er kunnskap om disse tingene blant de som jobber i rusfeltet, og at mye gjøres, og en del lykkes. Mitt anliggende er at det større bildet blir helt galt hvis ikke dette kommer med.

Men det handler om mange mennesker, mange livsforløp, og mangfoldig og sammensatt livsproblematikk, som krever store ressurser for å lykkes. Og jeg tror det handler om å utvikle enda bedre samhandling mellom de forskjellige ledd i en arbeidskjede. Dette jobbes det stadig med, og er det sikkert alltid et forbedringspotensiale på.

Publisert:

Når alt rakner

 1. Stortingspolitiker med seks tiltak for å hindre nye Siw-tragedier

 2. Kommuneledere avviser overdose­bølge

 3. Hun jakter løsningen på ett av velferds-Norges største problemer

 4. Krever sannheten om rusboligene

 5. Jenny Rolandsen (36) hadde en briljant idé. Så skar alt seg

 6. Umulig å si om Bent Høies milliardsatsing har hjulpet landets rusmisbrukere

 1. Når alt rakner
 2. Debatt
 3. Sandnes
 4. Rus