• «Det er i dag i liten grad nasjonale standarder og retningslinjer for tidlig intervensjonsarbeid [mot narkotika], og det er stor variasjon i ungdomskontraktene som tilbys. Tjenestene er ofte avhengig av lokale eller til og med personlige initiativ», skriver Pernille Huseby, generalsekretær i Actis – rusfeltets samarbeidsorgan. NTB scanpix

Økt rusbruk bør vekke politikerne

KRONIKK: Skikkelighetstrenden er i ferd med å snu blant ungdom. Bruk av narkotika er normalt og lett tilgjengelig, melder noen miljøer, senest i Stavanger Aftenblad mandag denne uka. Det bør få politikerne til å våkne.