• «Det finnes argumenter for at en form for eiendomsskatt bør innrettes på nasjonalt nivå», skriver Lars Kolbeinstveit i Civita. Shutterstock/NTB scanpix

Regjeringens syn på eiendomsskatt lite bærekraftig; det fins argumenter for en nasjonal eiendomsskatt

KRONIKK: Alle er enige om at vi trenger et visst skattenivå for å ivareta et godt samfunn. Samtidig ønsker vi at skatt ikke skal skade økonomien eller skal virke sosialt urettferdig.