Vi kan ikke jobbe gratis

DEBATT: Eldreminister Åse Michaelsen ønsker at frivillige skal bidra mer i eldreomsorgen. Dersom vi skal få til det trengs det mer enn bare fine ord!

– Frivillige kan få mye ut av små ressurser, men myndighetene kan ikke basere seg på at organisasjonene skal gjøre jobben gratis , skriver Hans Christian Lillehagen, Linda Berg-Heggelund og Lisbet Rugtvedt.
  • Hans Christian Lillehagen
    Generalsekretær i ExtraStiftelsen
  • Linda Berg-Heggelund
    Generalsekretær i Mental Helse
  • Lisbet Rugtvedt
    Generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fire år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

De frivillige organisasjonene er helt avgjørende for at eldre skal oppleve mestring, glede og bedre livskvalitet. Dette har også eldreministeren sett, og anerkjenner frivillighetens viktige bidrag på feltet. Utfordringene vi som samfunn står ovenfor er formidable. Eldrebefolkningen øker, og behovene for omsorg, sosialt samvær og aktivitet er økende. Flere eldre betyr at flere vil leve med ulike livsstilssykdommer og flere diagnoser samtidig, og over lengre tid. Dette setter et press på helse- og omsorgstjenestene i hele landet.

Passiv hverdag

En undersøkelse fra Forbrukerrådet i 2016 viste at god mat, nok ansatte og besøk av frivillige øker trivselen på sykehjem. Fysisk aktivitet har omfattende dokumenterte effekter, det forebygger livsstilssykdommer, fallskader og kognitiv svikt hos eldre. Men dessverre er det mange eldre som opplever en passiv hverdag, både hjemme og på sykehjem. Selv om sykehjemmene plikter å gi aktivitetstilbud, er det mange som i praksis prioriterer stell og medisinering, og nedprioriterer aktivitet. Mange hjemmeboende eldre kommer seg aldri ut.

Les også

Regjeringen struper frivillige organisasjoner

De fleste kommuner har presset økonomi, og underbemanning på sykehjem gjør at det er krevende for de ansatte å tilrettelegge for aktiviteter. Det er viktig med nok midler til å ha god mat, nok bemanning og til å rehabilitere gamle sykehjem. Dersom vi skal tilby aktiviteter til eldre er det derfor helt avgjørende at de frivillige organisasjonene er med på laget. Ikke som en brikke som hentes inn ved behov, men som en likestilt aktør som gir et betydelig supplement til eldreomsorgen.

Aktivitet og samvær

Det er mange eksempler på at frivillige organisasjoner bidrar inn i eldreomsorgen. Nasjonalforeningen for folkehelsen har etablert aktivitetsvenn for mennesker med demens i over 200 kommuner over hele landet. Dette er et tilbud hvor mennesker med demens blir koblet opp med en frivillig person, og som de kan gjøre hyggelige aktiviteter sammen med. Aktiviteter er bra for både den fysiske og psykiske helsa. Mental Helse har tatt initiativ til Føniksalliansen, som jobber for at seniorer blir velfungerende bidragsytere i samfunnet så lenge som mulig. Fravær av aktivitet fremmer forfallet både fysisk og mentalt. En hjerne som ikke utfordres, svekkes raskt. Derfor er aktiviteter og samvær helt avgjørende i et helseperspektiv.

Vi har god tro på at vi kan klare å mobilisere mange flere til frivillig innsats de kommende årene. Men vi trenger å vite at politikerne er med og støtter opp med mer midler til rekruttering og opplæring på nasjonalt hold, og vi trenger en mer aktiv frivillighetspolitikk ute i kommunene. Vi kan få mye ut av små ressurser, men myndighetene kan ikke basere seg på at organisasjonene skal gjøre jobben gratis.

Forpliktende avtaler

Mange kommuner har ikke oversikt over de ulike frivillige aktørene, og kun 20 prosent har etablert en frivillighetspolitikk. Dersom frivillige organisasjoner skal bidra med varme hender og kloke hoder, er det helt sentralt at kommunene har god oversikt og lager forpliktende avtaler med de ulike aktørene. Det ligger stor samfunnsøkonomisk gevinst i å satse på frivilligheten, men frivillighet er ikke gratis. Skal vi få til en god eldreomsorg trengs det mer penger, bedre kunnskap om frivilligheten og organisering av og tiltak i kommunene. Vi vet hva som fungerer, nå håper vi at eldreministeren er klar for å sette inn støtet.

Publisert: