Klimavariasjoner, karbondioksid og framtiden

DEBATT: Miljøjournalist Odd Idar Pihlstrøm fortsetter å mistenkeliggjøre Klimarealistene og undertegnede i sitt svar til meg 18. desember.

«I vitenskapen fremsettes påstander som skal kunne tilbakevises. I løpet av få år vil vi kunne se om vitenskapelige hypoteser knyttet til naturlige klimavariasjoner må forkastes. Formulert som en vitenskapelig hypotese må det samme kunne sies om påstanden om farlig menneskeskapt global oppvarming», skriver Nicolay Stang.

Debattinnlegg

 • Nicolay Stang
  Nicolay Stang
  Styremedlem i Klimarealistene
Publisert: Publisert:
Les også

Brrr… blir det kaldere nå?

iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Han nekter fortsatt å forholde seg til utsagn fra FNs klimapanel om den uteblevne temperaturstigningen (hiatus) og klimapolitikkens formål. Pihlstrøm vil heller forholde seg til drivhuseffekten, utslippsstatistikk, vær, scenarier og fortidens klima. Men kan en slutte ut fra disse fenomener at vi har eller vil få farlig, global oppvarming forårsaket av våre utslipp?

Gunstig for menneskeheten

Temperaturutviklingen har vært som forventet ut ifra kunnskapen om naturlige variasjoner. Innhentingen etter lille istid er på en halv grad celsius per århundre. I tillegg kommer periodiske variasjoner på et par tiendels grader. Disse taler for en temperaturnedgang de neste par tiår. Lav solaktivitet kan forsterke denne. Varme perioder har vært gunstige for menneskeheten. Høyere temperatur fører til økt CO₂-innhhold i atmosfæren, og livet på jorden får bedre vekstvilkår. Synker temperaturen risikerer vi fall i matproduksjonen.

Under den store depresjonen i mellomkrigstiden sank utslippene mens temperaturen nådde rekordhøyder. Etter at menneskene begynte å slippe ut store mengder CO₂ på 1940-tallet, sank temperaturen frem til slutten av 1970-tallet. Til tross for at en stor del av CO₂-utslippene har skjedd de siste par tiår, har klimamodellenes temperaturstigning ikke inntruffet. Det er også dårlig samvariasjon mellom våre CO₂-utslipp og CO₂-nivået i atmosfæren. Atmosfærisk CO₂-nivå nådde rekordnivåer i moderne tid etter noen år uten økning i våre CO₂-utslipp.

Atmosfærisk CO₂-nivå kan kun utgjøre en trussel dersom forsterkende tilleggseffekt fra vanndamp foreligger. Det motsatte observeres. Vanndampen bidrar snarere til å marginalisere den allerede minimale effekten fra mer CO₂.

Opphøyd til et dogme

I vitenskapen fremsettes påstander som skal kunne tilbakevises. I løpet av få år vil vi kunne se om vitenskapelige hypoteser knyttet til naturlige klimavariasjoner må forkastes. Formulert som en vitenskapelig hypotese må det samme kunne sies om påstanden om farlig menneskeskapt global oppvarming. Så lenge den derimot er opphøyd til et dogme det ikke kan settes spørsmålstegn ved, vil den forbli ideologi som bekreftes av alle mulige observasjoner. Således blir kulda for Pihlstrøm bare et tegn på oppvarming.

Klimasaken - Aftenbladet.no

Les også

 1. Klimadebatten: De «onde» mot de «gode»

 2. Brrr… blir det kaldere nå?

Publisert:

Klimasaken

 1. Oljeprisen kan stige i mange år

 2. Store mengder kvikksølv skylles ut i havet

 3. Ingen pause for flomvern av sentrum

 4. Klimaendringene – fra pessimisme til håp

 5. 2019 var Europas varmeste år

 6. Første hetebølge i Antarktis

 1. Klimasaken
 2. Debatt
 3. Klimaendringer
 4. CO2
 5. Global oppvarming