Strenge regler for eksport av forsvarsmateriell

DEBATT: Det ble i 2016 gitt 34 avslag på eksportlisenser, blant annet på grunn av hensyn til menneskerettigheter og intern undertrykking.

«I tillegg til at Stortinget har vedtatt et omfattende lovverk for eksportkontrollen med strategiske varer, teknologi og tjenester for militære formål, skal Utenriksdepartementets retningslinjer sikre gjennomføring av Stortingets vedtak og presiseringer om eksport av forsvarsmateriell», skriver Bård L. Thorheim.
  • Bård L. Thorheim
    Bård L. Thorheim
    Politisk rådgiver, Utenriksdepartementet
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Changemaker forsøker i et innlegg i Aftenbladet 9. januar å gi inntrykk av at det ikke føres en streng kontroll med norsk eksport av forsvarsmateriell. Det motsatte er tilfelle. Norge har et meget strengt og omfattende regime for slik eksport.

Ingen holdepunkter

Eksempelet som trekkes frem er en undervannsrobot som angivelig er funnet utenfor kysten av Jemen. Det finnes ingen holdepunkter – som vi er kjent med – for å anta at denne roboten er benyttet av de krigførende partene i Jemen eller at den er underlagt norsk eksportkontrollregime.

Før vi tillater eksport av forsvarsmateriell fra Norge, gjøres det grundige risikovurderinger av eksporten. Vi vurderer spesielt om det er uakseptabel risiko for at materiellet kan brukes til intern undertrykkelse eller til å begå alvorlige brudd på humanitærretten.

Årlige meldinger

I tillegg til at Stortinget har vedtatt et omfattende lovverk for eksportkontrollen med strategiske varer, teknologi og tjenester for militære formål, skal Utenriksdepartementets retningslinjer sikre gjennomføring av Stortingets vedtak og presiseringer om eksport av forsvarsmateriell. I tillegg er Norges folkerettslige forpliktelser og internasjonale adferdskriterier inntatt i retningslinjene. Departementet vurderer hver enkelt lisenssøknad opp mot dette regelverket, og legger frem årlige meldinger til Stortinget om både praktiseringen av retningslinjene og omfanget av eksporten i de enkelte år.

I 2014 ble alle prinsippene og vurderingskriteriene for eksport samlet i en konsolidert liste i retningslinjene. Listen gir åpenhet og innsyn i hva som ligger til grunn for den omfattende behandling som alle lisenssøknader må gjennom. Vurdering av eksport til land i urolige områder og til land som ikke har et demokratisk system etter våre normer, blir vurdert individuelt og med skjerpet oppmerksomhet. Dersom det eksempelvis anses å være en uakseptabel fare for at det aktuelle militære utstyret kan bli brukt til intern undertrykking eller til å begå alvorlige brudd på humanitærretten, blir det ikke gitt lisens for eksport. Det ble i 2016 gitt 34 avslag på eksportlisenser, blant annet på grunn av hensyn til menneskerettigheter og intern undertrykking.

«Føre-var»-linje

Retningslinjene praktiseres strengt, og det følges en «føre-var»-linje. Det betyr at det legges spesiell vekt på en vurdering av risikoen for at norsk materiell blir brukt til formål som ikke er akseptable. «Føre-var»-linjen førte blant annet til at vi 19. desember besluttet å suspendere eksport av våpen og ammunisjon til De forente arabiske emirater. På denne måten fører Norge en meget restriktiv linje sett i en internasjonal sammenheng.

Publisert: