• Kåre Reiten (H) ønsker at Ramsvigtunet sykehjem (i bakgrunnen) og tilliggende omsorgsboliger i Østre bydel skal bygges om til demenslandsby. Jonas Haarr Friestad

Levekår vet mye om demensomsorg

DEBATT: Pensjonert sykepleier Liv Evje hadde et leserinnlegg 29. desember der hun lurer på hva levekårspolitikerne vet om demens, og der hun samtidig er svært kritisk til byggingen av en demenslandsby.