Milliarder inn, men bilene må stå

DEBATT: Politikerne må finne frem gulrot-sekken og ikke bare pisken, når de skal få til det skiftet byvekstavtalene krever.

«Hverdagsreisene er allerede dyre i Norge sammenliknet med resten av Europa. Politikerne må huske på dette når de skal få færre til å kjøre bil», skriver Inger Elisabeth Sagedal. Foto: Jarle Aasland

Debattinnlegg

 • Inger Elisabeth Sagedal
  Inger Elisabeth Sagedal
  Kommunikasjonssjef i NAF
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen skriver i Aftenblad 11. januar at det krever «politisk mot og vilje» fra lokalpolitikerne å gjennomføre tiltakene som er nødvendige for å nå målet om nullvekst i bilbruk. Han kunne sagt det som det er; du og jeg vil få snudd opp ned på hverdagsreisen vår.

Ni byområder har eller skal inngå byvekstavtale med staten. I avtalene ligger milliarder til samferdsel. Til gjengjeld forplikter byene seg til at hver borger skal kjøre mindre bil enn i dag. Hvordan skal de få til det, uten å gjøre hverdagsreisene våre dyrere og vanskeligere?

Både NAF-medlemmer og befolkningen for øvrig har forståelse for behovet for å regulere trafikken.

Staten vil at vi skal kjøre mindre

Moe Gustavsen viser til Byutredningene, der det beregnes hva som må til for at bilbruk ikke skal øke ved ulike alternativer for befolkningsvekst, arealplanlegging og regulering av trafikk. På bakgrunn av utredningen må politikerne velge tiltak. Skal de lage et bedre kollektivtilbud? Flere sykkelveier? Stramme inn på parkering ved arbeidsplassen? Øke bompengene? Bygge mer kompakte bysentra?

For om byene skal få avtale må de forplikte seg til å holde kjørte kilometer fra personbilene på 2016-nivå, tross økende befolkning. Milliardene i byvekstavtalene er det selvfølgelig vanskelig å si nei til. Byene bør selvfølgelig takke ja, men de bør tenke grundig gjennom hvilke tiltak de velger for å nå målet. Både NAF-medlemmer og befolkningen for øvrig har forståelse for behovet for å regulere trafikken.

Når befolkningen i området Nord-Jæren/Sandnes skal øke med opptil 17 prosent frem mot 2030, kan ikke biltrafikken øke med like mye. Ellers vil vi kunne få amerikanske tilstander. Mange norske byer har, tross økt befolkning, beholdt sitt småbypreg. Det må vi bevare.

Byene kan lære av hverandre

NAFs gjennomgang av byvekstutredningene viser at dette med alternativer til bil, blir ulikt vektlagt. Beregningene av kost-nytte for tilretteleggende tiltak er tydeligvis vanskelig å få til. De klarer ikke å tallfeste nøyaktig hvordan trafikantene vil respondere på et buss-skur som skjermer for vinden, eller om bedre opplyste gangveier vil få flere til å gå. Likevel må politikerne finne frem gulrot-sekken og ikke bare pisken, når de skal få til det skiftet byvekstavtalene krever.

Et tiltak som Hjem–Jobb–Hjem, hvor pendlere i Stavanger blant annet får billigere bussbilletter, kan også fungere andre steder. Her gjelder det å tenke kreativt for å gi folk med ulike behov alternativer tilpasset sin hverdag.

Grenser for bompenger

Mediene har slått stort opp hvor heftig bompengeøkningen kan bli flere steder. Samtidig viser enkelte av utredningene at man kan erstatte bompenger med kilometerbasert veiprising og likevel oppnå de nødvendige regulerende effektene. For bilistene kan det bli billigere.

Mange av byene vil kreve inn bompenger for å finansiere de mange fine tiltakene, i tillegg vil de regulere med rushtidsavgift. Mer bompenger på toppen av dette igjen er langt forbi det vi kan akseptere. Med veiprising kan det hele bli mer rettferdig.

Urimelige tiltak har en pris

Hverdagsreisene er allerede dyre i Norge sammenliknet med resten av Europa. Politikerne må huske på dette når de skal få færre til å kjøre bil. Både det å dra på jobb, trening og hytta har verdi for samfunnet og hver og en av oss.

På sikt ligger det store muligheter i byvekstavtalene. Vi trenger mer bil- og sykkelveier, busser og tog og med disse avtalene kommer endelig mer midler fra staten. Men det er grenser for hvor mye av den økonomiske byrden vi kan legge på bilistene.

Det er mulig å få til mye, og dersom politikerne velger klokt vil verken den politiske kostnaden eller kostnaden for folk flest bli for stor.

Les også

 1. Byutredning og nullvekst på Nord-Jæren krever mot og vilje

 2. Nye bomtakster altfor lave til å oppnå 0-vekst

Publisert:
 1. Debatt
 2. NAF
 3. Miljø
 4. Befolkningsvekst
 5. Nord-Jæren

Mest lest akkurat nå

 1. Fem nye smittede på Nord-Jæren

 2. Uthus og bil brant ned på Ålgård – mann pågrepet for innbrudd

 3. – Noe av det mest krevende jeg har gjort

 4. Sandnes Ulf strålte og klappet sammen: – Utrolig skuffende

 5. Minner om gamle storheter

 6. Mange velger å holde seg hjemme 17. mai