• «Nå har Den europeiske menneskerettighetsdomstolen anerkjent at individet har rett til å avgjøre hvordan og når livet skal avsluttes, det er en del av retten til respekt for sitt privatliv», skriver Ole Peder Kjeldstadli. Shutterstock

Dødshjelp er en menneskerett

DEBATT: Selvbestemt frivillig hjelp til livsavslutning er ikke et valg mellom liv og død. Det er et valg mellom to måter å dø på.