Hva krever KrF for barna i barnevernet?

DEBATT: Regjeringsforhandlingene vil vise om KrF prioriterer mennesker foran markeder i barnevernet og i den øvrige velferdssektoren vår. Høyre gjør det dessverre ikke.

Publisert: Publisert:

«I det kommersielle barnevernsmarkedet blir de store stadig større», skriver Cathrine Strindin Amundsen. Foto: Illustrasjonsbilde, Scanpix

Debattinnlegg

 • Cathrine Strindin Amundsen
  Rådgiver, For Velferdsstaten
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Skal Stortinget «sette mennesker fremfor markeder i barnevernet»? Dette var tema for høring i Stortingets Familie- og kulturkomité 6. november. Høringen var en forstemmende opplevelse. NHO, Høyre og det kommersielle konsernet Humana (med eierskap i skatteparadis) opptrådte som en stor familie. KrF tok ikke ordet. Det må de gjøre under regjeringsforhandlingene.

Forslagstillerne (SV) vil erstatte anbudskonkurranse med langsiktige kontraktsformer og gi ideelle fortrinnsrett fremfor kommersielle i barnevernet. På sikt vil de fase de kommersielle helt ut.

Humana eies av oppkjøpsfondet Argain Capital i London. Humana tjente om lag 45 millioner etter skatt på barnevern i Norge i 2016 (VG 07.09.17). Humana sier i høringen til Stortinget at «vi må ha positive tall på bunnlinjen for å få lov til å drifte». Og at «problematiseringen av gevinsten er feil fokus i denne debatten». Landsforeningen for barnevernsbarn deler ikke Humanas syn og ga uttrykk for at «det er særdeles bekymringsverdig at noen kan ta ut store utbytter som ikke brukes til tjenesteproduksjon». Og: «Når 5 av de største private/kommersielle aktørene i 2016 hadde en omsetning på 3,2 milliarder kroner, og et overskudd på 270 millioner kroner, må vi stille spørsmål.»

Til de kommersielles fordel

Høyres to representanter (utenom komitéleder) stilte to spørsmål i høringen. Begge til de kommersielles fordel. I det ene utfordret Høyre Landsforeningen for barnevernsbarn slik: «Det er viktig at vi stiller krav til at selskapene har en sunn økonomi. - Er det ikke viktig for dere at selskapene ikke går konkurs mens barna bor på barnevernsinstitusjon?»

I dag er 40 prosent av barnevernet drevet av det offentlige, litt over 40 prosent kommersielt og i underkant av 20 prosent drives av ideelle.

Stiftelsen Crux, tidligere Kirkens Sosial Tjeneste er blant de største innenfor ideelt barnevern. Ideelt barnevernsforum beskriver for Stortinget at anbudsutsettingen har erstattet stabilitet og kontinuitet med utrygghet og uforutsigbarhet. Søkelyset er dreid bort i fra barna og mer og mer mot prisberegninger, forhandlinger og juridiske tolkninger. Systemet tjener ikke de sårbare barna det er til for.

Mer lønnsom enn olje

I det kommersielle barnevernsmarkedet blir de store stadig større. I 2016 var virksomheten mer lønnsom enn olje, med 22-23 prosent avkastning på Oslo Børs. Fire av de fem store selskapene er kontrollert av internasjonale oppkjøpsfond registrert i skatteparadis. Selvfølgelig kan ikke Høyre garantere for at de kommersielle selskapene ikke går konkurs eller at oppkjøpsfondene ikke selger seg ut og finner mer profitable børsinvesteringer!

Det er derfor nesten ikke til å tro at en stortingsrepresentant forsøker å stille nåværende og tidligere barnevernsbarn til ansvar for kommersiell drift av barnevernet. Spørsmålet snur verden fullstendig på hodet. Det er jo nettopp slik kommersiell drift som gjør at barn og unges hjem kan gå konkurs.

KrF må heve stemmen

KrF var tidligere i år med på å sikre flertall for Stortingets vedtak om at regjeringen skal sikre langsiktige og løpende avtaler med ideelle tilbydere av institusjonsplasser som fører til at andelen ideelle øker til om lag 40 prosent innen 2025, samtidig som den offentlige andelen institusjonsplasser ikke reduseres. KrF må nå heve stemmen. Stortingsvedtaket er kun en start. Regjeringsforhandlingene vil vise om KrF prioriterer mennesker foran markeder i barnevernet og i den øvrige velferdssektoren vår. Høyre gjør det dessverre ikke.

Publisert:

Les også

 1. Tryggheten i arbeidslivet er truet

 2. Er det urimelig å be om like vilkår?

Mest lest akkurat nå

 1. Fire nye koro­nasmit­tede i Stavanger – ett av tilfel­lene har ukjent smitte­kilde

 2. Dette må du vite om busstreiken

 3. Kjøkkenet ligger 143 meter over havet – i Stavanger

 4. «Koronapandemien har gitt en oppblomstring for tvilsomme firmaer som skor seg på desperate mennesker»

 5. Fortsatt ingen kontakt mellom partene – busstreiken trappes opp til Rogaland

 6. Jenter skulle rekke toget - endte med å stanse togtrafikken i Stavanger

 1. Debatt
 2. Humana
 3. Barnevern
 4. Skatteparadis
 5. Stiftelser