Nei til tursti, Ålgårdbanen må gjenåpnes

DEBATT: Vi bør heller sikre en hurtig og moderne togforbindelse mellom Stavanger og Ålgård enn en turvei på bekostning av jernbane.

«Gevinsten ved en gjenåpnet bane vil bli færre biler og bedre miljø i byene, bedre fremkommelighet på veiene for dem som må bruke bil og mindre behov for fremtidig bompengefinansiert veiutbygging», skriver Trond Egil Aasen Bøe.
  • Trond Egil Aasen Bøe
    Leder av Ålgårdbanens venner
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I et innlegg i Aftenbladet 10. april tar Michael Sautter til orde for å formelt legge ned Ålgårdbanen for godt. Etterpå vil han at det opparbeides en ordinær sykkel- og gangvei i traseen. Det er et ærlig standpunkt han selvfølgelig har all rett til å ha, men dessverre skjemmes også dette innlegget av et par grove faktafeil som det er nødvendig å rette opp først som sist.

Sterkt frarådet

Sautter skriver: «Statsforvalteren anbefalte i 2019 å ta Ålgårdbanen ut av det nasjonale banenettet. Bane Nor har fulgt opp og mener det samme». Dette er den faktiske situasjonen snudd på hodet. Fakta er at Bane Nor i 2019 ønsket å starte en prosess for å vurdere å ta Ålgårdbanen ut av det nasjonale jernbanenettet, deretter fulgte Statsforvalteren opp med en høringsuttalelse der det tvert om blir sterkt frarådet å ta Ålgårdbanen ut.

Traseen er fortsatt regulert til jernbane og modernisering og gjenåpning kan i prinsippet skje ganske raskt om et nasjonalt politisk flertall bevilger penger.

Statsforvalteren skriver i uttalelsen at det er et «feil signal å ta bort et banebasert alternativ mellom Sandnes og Ålgård» og viser til vedtak i Stavanger, Sandnes og Gjesdal kommune samt Rogaland fylkeskommune som alle ønsker å bevare banen for fremtidig togtrafikk.

At Bane Nor vil vurdere å legge ned banen for godt, er selvsagt kjedelig, men det er også til en viss grad mulig å forstå etaten når et politisk flertall drøyer med å prioritere strekningen. Sautter ønsker å sikre traseen for å hindre at den tilfaller tilfeldige utbyggere bit for bit, men dagens situasjon hvor Bane Nor administrerer anlegget, er nettopp en hindring for dette. Ingen inngrep som er gjort på Ålgårdbanen er irreversible. Traseen er fortsatt regulert til jernbane og modernisering og gjenåpning kan i prinsippet skje ganske raskt om et nasjonalt politisk flertall bevilger penger.

Les også

Dobbeltsporet: Kan flytte Ganddal stasjon og ta inn kobling for tog til Ålgård

I 2012 gjorde Jernbaneverket en tilstands- og kostnadsanalyse for Ålgårdbanen som konkluderte med at gjenåpning vil komme på 757 millioner kroner inkludert usikkerhet (anslått noe under én milliard kroner i dagens kroneverdi). Medregnet i dette beløpet er også penger til turveier langs deler av banen. Når man ser de gode turveiene man har fått til langs dobbeltsporet Stavanger–Sandnes skal man tro at Bane Nor også kan bidra til gode løsninger mellom Ganddal og Figgjo hvor det tross alt bare er ett spor.

Kan gjenbrukes

Tilstands- og kostnadsanalysen konkluderte samtidig med at underbygningen på banen har en slik kvalitet at den kan gjenbrukes. Grunnerverv og oppbygging av underbygning er de mest kostbare tiltakene ved etablering av en ny jernbane, ofte opp mot 75 prosent av totalkostnadene. Slik sett har vi en jernbane som er nærmest tre fjerdedeler ferdig. Hvorfor ikke bare gjøre den siste delen av investeringen først som sist og ta banen i bruk til det den er bygget som?

Jernbane er energieffektiv og arealeffektiv transport – uten utslipp av klimagasser eller mikroplast fra dekk. Gevinsten ved en gjenåpnet bane vil bli færre biler og bedre miljø i byene, bedre fremkommelighet på veiene for dem som må bruke bil og mindre behov for fremtidig bompengefinansiert veiutbygging. Foreningen Ålgårdbanens venner mener at distriktets nåværende og fremtidige innbyggere heller bør sikres en hurtig og moderne togforbindelse mellom Stavanger og Ålgård enn en turvei på bekostning av jernbane.

Publisert: