UiS-modellen er billigst og best!

LEGEUTDANNING: Universitetet i Stavanger (UiS) står frem som det beste og billigste alternativet for en styrket medisinutdanning i Norge. Som medlem av finanskomiteen er jeg ikke i tvil om hva regjeringen burde velge.

Akkurat nå har ikke Norge råd til flere 6-årige studieplasser i medisin. Henrik Asheim og regjeringen bør holde kostnadene nede og se til UiS, skriver Aleksander Stokkebø.

Debattinnlegg

 • Aleksander Stokkebø
  Aleksander Stokkebø
  Stortingsrepresentant, finanskomiteen (H)
Publisert: Publisert:

Et bredt flertall er enige om at flere leger bør utdannes i Norge. Jeg har selv vært med på å skrive medisin-merknader i Stortinget. Å la studentene ta mer av utdanningen hjemme, vil gi dem et bedre grunnlag for møtet med den norske helsetjenesten.

Samtidig kan vi ikke være blinde for kostnadene som følger med, spesielt ikke nå, midt i koronakrisen, der det brukes enorme summer på å redde folks liv, helse og arbeidsplasser. For hver krone vi nå bruker, blir handlingsrommet fremover tilsvarende mindre.

Flere leger trengs

Mindre handlingsrom, betyr imidlertid ikke mindre behov. Vi må derfor løse oppdraget, flere norskutdannede leger, med mindre penger. Det er utvilsomt dyrere å utdanne legene våre i Norge. Infrastruktur og utstyr skal på plass og undervisningen foregår ikke bare i forelesningssalen, men også på legekontor og sykehus. Studiets tyngde og kompleksitet krever at det er få studenter per ansatt.

Dette er kostnader som uansett følger med når antall studieplasser skal utvides. Det er likevel verdt å merke seg at næringslivet i Rogaland, med noen av verdens ledende helse-bedrifter i front, vil stille opp økonomisk for UiS.
Hva så med de øvrige kostnadene for å drifte en studieplass? Oslo Economics har gjort gode kostnadsanalyser av de alternative modellene. Flere 6-årige plasser i Norge vil være den klart dyreste løsningen (2,1 millioner kroner per student).

Et enkelt valg

UiS-modellen er på sin side 700 000 kroner rimeligere per student. Vil vi ha mer av det gamle til full pris, eller noe nytt og friskt til 33 % rabatt, ville valget for folk flest vært enkelt. Med 160 studenter gir UiS-modellen 112 millioner kroner i årlig innsparing, over en milliard i en tiårsperiode.

Akkurat nå har ikke Norge råd til flere 6-årige studieplasser i medisin. Henrik Asheim og regjeringen bør holde kostnadene nede og se til UiS. Mange før meg har beskrevet hvordan et studium på UiS vil representere noe nytt og banebrytende. Undervisningen vil bli mer i tråd med studentenes egne ønsker. Den praksisnære tilnærmingen vil gi bedre innsikt og kontakt med fastlegetjenesten. Teknologi og innovasjon vil få en sentral rolle.

UiS-modellen er altså ikke bare kostnadseffektiv. Den ser også ut til å være den klart mest faglig nyskapende, og bidrar til å løse legemangelen – raskt og treffsikkert.

UiS-modellen er på sin side 700 000 kroner rimeligere per student. Vil vi ha mer av det gamle til full pris, eller noe nytt og friskt til 33 % rabatt, ville valget for folk flest vært enkelt.
Publisert:
 1. Student
 2. Universitetet i Stavanger (UiS)
 3. Medisin

Mest lest akkurat nå

 1. I verste fall står hele Nye SUS ferdig på Ulland­haug først i 2040

 2. Det blir gjenåpningsfest både i Stavanger og Sandnes

 3. Da Haaland kom, så verdens­mesteren hans store svakhet

 4. Nå er huset og fasaden total­endret: – Folk kjører sakte forbi for å se

 5. – JESSSSS! Endelig slutt på å være politi

 6. Fra mandag av må flere hurtig­teste seg selv i Stavanger