Dagens skattefordelingssystem belønner ikke god kommunal styring

DEBATT: Det må bli et krav om at større andel av skatteinntektene fra bedrifter og petroleumsnæringen går til de kommunene som bidrar til god næringsutvikling.

Selskaper og, arbeidstakere i Rogaland, og gründere som Trond Jacobsen (t.v.) i Westco, Inge Brigt Aarbakke i Aarbakke og Atle Eide (på skjermen) i Hitec med mer har skapt verdier som i for liten grad kommer Rogaland til gode i skattesystemet, argumenterer Elisabeth Stene i Sandnes Frp.
  • Elisabeth Stene
    Elisabeth Stene
    Org. nestleder, Sandnes Frp
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Lokalt selvstyre står sterkt i Norge, men vi opplever i mange tilfeller overstyring fra både fylke og stat. Det er et paradoks at det er lokalt selvstyre som i stor grad tilrettelegger for næringsutvikling, men så er det altså staten som stikker av med de store fordelene av denne lokale verdiskapningen.

Når det gjelder skatteinntekter, får kommunene bare 1,83 prosent av bedriftsskatten (jf. 2017-tall). For oss i Rogaland er det ekstra sårt, for vi får absolutt ingenting igjen av petroleumsnæringen som i stor grad operer ut fra våre kommuner.

Gode og dårlige kommuner

For Rogaland, som er en betydelig aktør innen olje og gass, er altså kommunene prisgitt skatteinntekter fra hovedsakelig personlige skattytere. Skatteinntektene er nødvendige for å kunne drifte fellestilbudene til innbyggerne, som helse, skole, infrastruktur med mer.

Visste du forresten at kommunene bare får 31,4 prosent av personskatteinntektene? Staten tar nemlig hele 62,1 prosent av disse inntektene også.

Vi må ta høyde for inntektsutjevning og storbytilskudd, men hvorfor skal dårlig drevne kommuner få fortsette å drive dårlig og lene seg på kontinuerlige bidrag skapt av kommuner som jobber hardt hver eneste dag?

Hvorfor skal Oslo kommune få tilskudd når de driver byen på en slik skjødesløs måte som vi alle er vitne til? Oslo, som i iveren etter å bli en grønn by, i stor grad sparker beina under næringslivet, – det er mange både manglende og feilslåtte tiltak der i gården. Oslo styres etter en ideologisk drømmesky, mens kommuner i Rogaland drives aktivt på et fundament med mange bein ned i oljesektoren.

Oljenæringen i Rogaland har bidratt med store beløp både til drift av «AS Norge» og et stort oljefond – penger som det for øvrig kappes om å bruke til alskens formål og ikke-økonomisk bærekraftige tiltak – men må en huske at det er folket i Rogaland som utgjør ryggraden for denne store verdiskapningen.

Det er ikke bare arbeidstakere som har bidratt med kompetanse og arbeidskraft, men også gründere som har satset både sparepenger og hus for å utvikle produkter og servicetilbud til oljeindustrien for å sikre effektivitet, konkurransekraft og ikke minst tryggere oljeproduksjon.

Oljearbeidere, oljeservicenæring og oljekommuner blir i likhet med oljeproduserende næringer hetset, men det er dette samspillet som i aller høyeste grad har bidratt til det utrolig gode og høyt teknologiske landet vi har i dag. Noen har enten glemt historien eller så har de aldri fanget opp denne viktige kunnskapen om hvem som har bygget dagens Norge, og som også er fundamentet til fremtidig utvikling. Disse heltene som skaper verdier, kan vi aldri nevne nok.

Er det riktig?

Så er altså spørsmålet: Er det greit at rogalandskommunene bare skal få null prosent av petroleumsskatt-inntektene når det er lokale politikere som i en årrekke har tilrettelagt for å gi næringsutviklingen gode forhold?

Er det riktig at et økende antall representanter på Stortinget ivrer etter å forbruke inntektene skapt i Rogaland, samtidig som de vil presse den samme viktige næringen i Rogaland i kne og sette sluttdato for oljen?

Er det riktig at innbyggerne som har bidratt til dette enorme nasjonale løftet skal bli avspist med de smuler som staten har igjen etter å ha ødslet vekk enorme summer?

Kommunene må drives mest mulig effektiv, jobbe for å sikre arbeidsplasser og sikre best mulig tilbud til innbyggerne sine. Dagens skattefordelingspolitikk skjuler i stor grad dårlig styring, nettopp fordi god styring ikke blir belønnet, mens middelmådig og selv dårlig kommunestyring ikke blir stilt til ansvar.

Belønn god styring!

Dagens skattefordelingspolitikk er også lite god når det gjelder å skape incentiver for økonomisk bærekraftige næringer. En endring hvor kommunene får større andel av bedriftskattene og tilhørende petroleumsskatter, vil synliggjøre godt lederskap, – og godt lederskap vil gi innbyggerne gode tilbud og videreføre aktiv næringsutvikling.

Staten har gjentatte ganger vist at de klarer å sløse bort svimlende summer på en mengde prosjekter, midler staten har fått tilgang på fordi Kommune-Norge generelt styres meget godt. Det må bli et krav om at større andel av dagens bedrifts- og petroleumsskatt-inntekter tilfaller de kommunene som bidrar til god næringsutvikling.

Publisert: