Deltakelse og innsyn er sentralt i utgravingsarbeidet

DEBATT: I et leserinnlegg 12. mars etterlyser Torill Våland at Stavangers befolkning skal komme tettere på arbeidet som foregår i Stavanger domkirke.

«», skriver Kristin Bakken og Ole Madsen.

Debattinnlegg

 • Kristin Bakken
  Adm. dir. i Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)
 • Ole Madsen
  Direktør, Arkeologisk museum, UiS
Publisert: Publisert:

Sammen med Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) er Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger (AM) i gang med utgravinger under det som var gulvet i domkirken. Og vi vil gjerne dele det vi finner av spor etter levd liv i middelalderens Stavanger.

Engasjementet rundt utgravingen og ønsket om å følge med er stort, og vi setter pris på å bli utfordret i å være enda mer åpne og formidle vårt arbeid.

Det vi finner blir godt dokumentert, og vil være materiale for forskning og formidling i mange år framover.

Foredrag, film, tekst og bilder

Vanligvis inviterer både NIKU og AM publikum tett på under arkeologiske utgravinger. I Stavanger domkirke er det vanskelig av flere grunner. Sikkerhetsmessig ville det gitt oss noen utfordringer, med koronasmitten i tillegg er det vanskelig å invitere byens befolkning inn. Men vi formidler både med foredrag, film, tekst og bilder fra utgravingen gjennom ulike kanaler. Vi inviterer også pressen inn jevnlig.

Det vi finner blir godt dokumentert, og vil være materiale for forskning og formidling i mange år framover. Svarene vi får, deler vi med publikum. Funnene tas vare på, og planen er å stille ut deler av det på Arkeologisk museum slik at publikum kan få se hva arkeologene har funnet av spor etter de som bodde i Stavanger både i middelalderen og kanskje også før!

Les også

Domkirkens hemmeligheter hviler trygt til neste generasjon

Les også

Domkirken kan brukes til å fortelle historien om oss selv

Les også

Betonggulv på ukjent grunn under og rundt Domkirken

NIKU dokumenterer alle utgravningsområdene i form av 3D-modeller, som kan brukes i både digitale utstillinger, via VR-briller og andre former for virtuelle opplevelser. På denne måten kan publikum komme tett på utgravningsfeltene. Dette er også dokumentasjon som har formidlingspotensiale langt utover bygrensene, og for flere år framover.

Og Arkeologisk museum vil i de kommende årene bruke store ressurser på å formidle Stavanger bys og Stavanger domkirkes historie, i tett samarbeid med både NIKU og andre aktører. Vi skal bli en synlig og aktiv del av byjubileet, og museet vil se bakover på tiden før by-etablering og kirkebygging, men også på forholdene i samtiden.

Deltakelse og innsyn er sentralt

I desember i fjor gikk startskuddet for et nytt, internasjonalt forskningsprosjekt, ledet av Hege I. Hollund ved Arkeologisk museum, UiS, og hvor NIKU er en av partnerne. Prosjektet ønsker å gjennomføre forskningsbaserte arkeologiske utgravinger både under og utenfor Stavanger domkirke, og her er deltakelse og innsyn sentralt.

Og både Arkeologisk museum og NIKU ønsker å formidle mer. En installasjon på tusenårsplassen er også en god idé, og vi inviterer gjerne i næringslivet til et spleiselag for å få enda mer informasjon ut til byens befolkning.

Les også

 1. La Stavanger domkirke få avsløre sine hemmeligheter og vi kan dikte oss et eventyr som i beste fall er sant

Publisert:
 1. Debatt
 2. Museum
 3. Arkeologisk museum
 4. Middelalderen

Mest lest akkurat nå

 1. Betalte 30.000 kroner for verdiløst teppe

 2. Glatte veier: Fortsetter med brøyting og strøing utover dagen

 3. Berisha: – Vet ikke om jeg blir solgt, det er det ikke jeg som av­gjør

 4. Breivik vil trolig bli nektet en ny runde i retten

 5. Ski­senteret har brukt 356.000 kroner på å produ­sere kunst­snø. Sånn ser det ut nå

 6. Avlyser «Spis Ute Ugå» i februar: Korona og dårlig oppslutning får skylden