Eldreomsorg – lett å la seg lure av Frp’s PR-framstøt

DEBATT: Over hele landet skal Frp-politikere nå ta frivillige vakter på sykehjem, slik deres nye eldreminister har oppmuntret dem til. Som om en hvem som helst, ufaglært eller helt uten opplæring, kan møte opp og gjøre jobben til tusenvis av dyktige helse- og omsorgsarbeidere.

«Eldreministeren kan gjerne snakke seg varm om sitt store hjerte for de eldre, men jeg har aldri hørt henne si et eneste ord om å bedre arbeidsforholdene for dem som jobber der», skriver Kjersti Dybvig i Rødt.
  • Kjersti Dybvig
    Kjersti Dybvig
    2. kandidat, Rødt Stavanger
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Jeg ser for meg Christian Wedler løpe i sykehjemskorridorene med urinflasker og spissbekken, samtidig som han prøver å ta bilder av alt fra mat til gamle sengeheiser. For det er jo nettopp det eldreministeren mener disiplene hennes skal gjøre; ta bilder og dele på sosiale medier, og selvsagt med et kobbel journalister etter seg. Politikerne skal ikke jobbe i håpløse turnuser med lav lønn. Ikke kjenne på verkende armer og rygger. Ikke kjenne på hvordan det er å være innleid uten mulighet til å få en fast stilling.

Trenger et skikkelig løft

Eldreministeren og jeg har noe felles; vi har begge jobbet på sykehjem som studenter. Men en trenger ikke å ha denne erfaringen, eller å presse seg inn med mobilkamera, for å forstå hvordan det er å bo eller jobbe der. Vi leser faktisk nyheter, og vet at det er svært ulik kvalitet på sykehjemmene i kommunen. Vi vet at sykehjemmene trenger et skikkelig løft, enten det gjelder matserveringen og aktivitetstilbudet til beboerne, eller lønnen og arbeidsforholdene til de ansatte.

Rødt mener at tiden er overmoden for å sikre alle som trenger det, en trygg sykehjemsplass.

Hva om samferdselsministeren hadde oppmuntret politikerne til å jobbe frivillig i Mesta en dag, eller olje- og energiministeren hadde oppmuntret dem til å ta et par arbeidsdager på en oljeplattform? Det ville selvsagt ikke skjedd, for i slike mannsdominerte bransjer, der oppdraget først og fremst er å vise «god» statlig Frp-politikk, ber en høfligst om å få komme på besøk. At en derimot bare trenger seg inn på sykehjemmene, for å ta vakter, henger garantert sammen med at dette er underbetalte kvinnedominerte yrker, med en stor andel innvandrerkvinner (og her skal jeg ikke minne om hva Frp’s innvandringtalsperson har sagt om dem). Eldreministeren kan gjerne snakke seg varm om sitt store hjerte for de eldre, men jeg har aldri hørt henne si et eneste ord om å bedre arbeidsforholdene for dem som jobber der. Men det nytter ikke å servere bedre mat uten samtidig å forbedre lønn, samt fjerne løsarbeid og umulige turnuser.

Andre må ta over

Vi i Rødt mener at tiden er overmoden for å sikre alle som trenger det, en trygg sykehjemsplass. Nå har Høyre/Frp styrt denne byen i 24 år uten å få det til, så andre må ta over. I tillegg må Stortinget (også med Høyre/Frp i spissen) innfri løftet om å finansiere 3/4 av nye sykehjem og omsorgsboliger over statsbudsjettet, og kommunene må samtidig få større statlige tilskudd, slik at driften av hele eldreomsorgen skjer på en tilfredsstillende måte.

Vi i Rødt er også for kjøkken på alle sykehjem. Beboerne må sikres et variert og næringsrikt kosthold som stimulerer appetitten. Dette betyr selvsagt at det må ansettes mange kokker, for maten lager ikke seg selv. Men, mennesket lever ikke av brød alene. Tilbudet Den kulturelle spaserstokken må utvides, og det må ansettes flere miljøarbeidere, både på sykehjemmene og i hjemmehjelpstjenesten.

Sekstimers arbeidsdag

Vi i Rødt ønsker i tillegg en prøveordning med sekstimers arbeidsdag med full lønnskompensasjon innenfor eldreomsorgen. Dette for at flere skal kunne ha hele stillinger. Erfaring viser at det både får ned sykefraværet, skaper større trivsel, og gjør at folk klarer å stå lenger i jobb. Og eldreomsorgen skal selvsagt drives av kommunen eller ideelle organisasjoner, som sikrer alle ansatte en fast og trygg jobb.

Det er lett å la seg lure av Frp’s PR-framstøt. Men eldrepolitikken blir ikke bedre fordi en eldreminister har jobbet i First House. Eldrepolitikken blir bedre når den ikke settes ut på anbud, når arbeidsforholdene legges til rette for at flere har lyst til å jobbe der, og stat og kommune bevilger nok penger til mer enn en forsvarlig drift.

Publisert: