Respekter ulike roller i kunsten!

DEBATT: Etter å ha lest Ove Eides innlegg, «Kunst, kjønn og kapital» i Aftenbladet mandag, er det fristende å be ham om «ikke å skyte på pianisten...».

Fra sommerutstillingen «Portal» av Marit Victoria Wulff Andreassen i BGE Contemporary Art Gallery. Kunstkritiker Trond Borgens anmeldelse i Aftenbladet var utgangspunkt for denne debatten.

Debattinnlegg

  • Tone Veen
    Kunstsamler og tidligere galleri-eier
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Men uttrykket dekker ikke helt den jobben Trond Borgen var satt til å utføre i forbindelse med anmeldelsen av Marit Victoria Wulff Andreassens utstilling «Portal» i BGE, ettersom Trond Borgen, som uavhengig kunstkritiker, ikke har noen spesielle noter han spille, ingen jobb-beskrivelse han følge eller bestemte relasjoner han ivareta (politiske, markedsmessige, kunstfaglige).

Les også

Trond Borgens anmeldelse: «Kjønn i fri flyt»

Les også

Ove Eide: «Kunst, kjønn og kapital»

Denne måten å oppfatte en kunstkritikers rolle på er, etter min mening, den eneste farbare vei til en troverdig anmeldelse av enhver form for kunst. Av samme grunn blir Eides angrep på Borgen både uforståelig og unødvendig.

Dersom formålet med Eides innlegg var ment som et forsvar for Wulff Andreassen og hennes kunst (pga. den «slappe» fireren på terningen?) eller for BGE, som i tillegg til å være eid av «kona til en av byens rikeste menn» også har med det erfarne galleriet Brandstrup på eiersiden, blir det likevel ikke mer enn «et slag i luften». At han må kaste terning er heller ikke anmelders feil!

Overtolker

For følgende fakta gjenstår: BGE er allerede et godt etablert galleri i Stavanger, Wulff Andreassen er allerede en godt etablert og anerkjent kunstner, også utover regionens grenser, og Borgens egne habilitetskriterier vil høyst sannsynlig være gjeldende også i hans videre arbeid.

I Eides innlegg er det flere eksempler på overtolkning av punkter i Borgens anmeldelse. Eller mener han virkelig at Borgen skal ha en holdning til kvinnelige kunstnere, i dette tilfelle, Wulff, som skulle tilsi en plassering i en tenkt og mindreverdig kategori med merkelappene «kvinner», «tegning» og «små formater»?

Trond Borgens henvisninger til de utstilte verkene i lys av galleriets status og makt, burde heller ikke være helt urettmessig når det er en kjent sak både blant kunstnere og gallerister at de diskusjoner og forhandlinger som inngår i planleggingen av en utstilling er en del av spillet; – både med hensyn til økonomi og kunstfaglige betraktninger. Hvor mye som etter hvert skal legges i vektskålen, får bli opp til hver av partene.

Trenger mer

Museumsdirektør Siri Aavitsland og direktør for Stavanger Kunstmuseum, Hanne Beate Ueland, presenterte i forrige uke en tankevekker i Aftenbladet der de ber om at våre lokale medier tar ansvar for at kunstkritikken får en større plass enn den har i dag.

Ja, vi vil ha mer, men vi må samtidig stille krav om rolleinnehavers uavhengighet og knytte til oss kompetente kandidater, – hvis noen tør å påta seg rollen!

Publisert: