Hva er problemet med vindkraft?

DEBATT: Vindkraft som klimatiltak er omstridt, og konfliktnivået mellom en stadig bredere folkeopinion og en kapitalvandalisme som har gått fullstendig av hengslene, øker.

«Er vindindustrien miljøvennlig og bærekraftig? Ikke i det hele tatt», skriver Liv Marie Sandve. Her demonstranter fra Motvind Sørvest som sperret anleggsveien opp til Vardafjell i november 2019.
  • Liv Marie Sandve
    Liv Marie Sandve
    Sandnes
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Men hva er egentlig problemet med vindkraft? Det er etter mitt syn den lite bærekraftige sammenhengen med en rekke faktorer. Siste rest av urørt, karbonlagrende natur. Samiske rettigheter og naturressurser. Rødlistede fugler og øvrig biomangfold. Tonnevis pollinerende insekter. Livskvalitet, dyre- og folkehelse ved skyggekast, iskast, dokumentert, helseskadelig lavfrekvent støy. Tap av eiendomsverdi. Drikkevannskvalitet ved vibrasjoner, maskinoljer og Bisfenol A. Grunneiere som møter økonomisk ruin når turbinene med overdrevet levetid utgår eller begynner å brenne. Avflassing av mikroplast. Utslipp og kostnader knyttet til produksjon, frakt, etablering, vedlikehold og håndtering av spesialavfall. Tap av milliarder i turistattraksjon for et av verdens mest unike turistmål. Tap av utsikt! Naturens egenverdi. Som skaper folkehelse og livsmestring uten å ta en krone betalt.

Er landet praktisk talt solgt til utenlandske investorer?

Unntatt for loven

«Grønne» sertifikater subsidiert gjennom norske strømkunders nettleie betaler investeringsselskaper for å industrialisere nasjonalskatter. TV 2-sak om Tellenes Vind«park» viser pengeflukt til skatteparadiser. Brudd på naturmangfolds-, landskapsvern- og arbeidsmiljøloven. Urfolks-, Bern- og ILO-konvensjon nr. 169. Gjennomgående lovbrudd i konsesjonsprosessene. Mangelfulle og foreldede konsekvensutredninger gjort av utbygger, påpekt av Miljødirektoratet, ref. Harvest Magasin 3/7-19. Utbyggere som fortsetter arbeidet mens klager «behandles» hos NVE. Ref. Vardafjellsaken, Sandnes kommune. North Connect. Analyser av Hogne Hongset viser at kabelen vil øke Norges CO₂-utslipp, inntektene for norske kraftselskaper og strømutgiftene for privatkunder og næringsliv. For å gjøre vindkraft lønnsomt. Strømforbruk. Vindkraft skal grønnvaske oljenæringens vanvittige strømforbruk. Men olje- og gassforbruk er fortsatt ikke klimavennlig. Sosial dumping av arbeidskraft. Unntak fra «Koronaloven». Vindkraftarbeidere i tettpakkede brakker.

Hersketeknikker

Begrepsbruk. Begrepet «miljøvern» heter nå «klimasaken». Er vindindustrien miljøvennlig og bærekraftig? Ikke i det hele tatt. Vi er selvforsynt med grønn kraft gjennom vannkraftverk, og har aldri eksportert så mye kraft. Oppgraderte vannkraftverk vil gi minst like mye og mer stabil kraft til en lavere pris. Demokratiet.

Norske myndigheters intensjonale og vedvarende overkjøring av folkeopinion og kommunestyrer. På bevisst kollisjonskurs med folket som har gitt dem tillit, som de er satt til å tjene. Selvråderetten. Etter at OED etter utallige protester landet på at Andmyran skal vernes for vindkraftutbygging av miljø- og klimahensyn, velger Tysklands ambassadør Alfred Grannas å true med rettssak for å forsvare investeringsselskapet bak planene. «Jeg tror ikke at en lang rettssak i krisetidene akkurat nå hadde vært til nytte for noen av partene», skriver han blant annet i e-posten datert 27. mars 2020, sendt til statssekretær Tony Christian Tiller.

Et illeluktende skifte

Er landet praktisk talt solgt til nasjonale og utenlandske investorer? Har landets myndigheter gitt bort selvråderetten via EØS/snikinnføring i EU og EUs kraftbyrå ACER? Finnes det politikere som ønsker og tør jobbe mot gjenoppretting av landets integritet? Dere er herved utfordret!
Så det er dette som er det grønne skiftet. Dette er altså framtiden. Hva slags klode er det vi bor på?

Her er så underligt ...

Publisert: