Derfor er medisinutdanning i Stavanger viktig og riktig

DEBATT: Medisinutdanning ved Universitetet i Stavanger (UiS) er viktig og riktig for Stavanger-regionen og hele Helse-Norge. Vi trenger en fullverdig medisinutdanning, ikke bare en filial av Universitetet i Bergen (UiB) på campus i Stavanger.

Stavanger-regionens eget universitet har, sammen med SUS, de beste forutsetninger for å utdanne fremtidens medisinere. Helse-Norge har ikke råd til å la denne muligheten gå fra seg, skriver innsenderne.

Debattinnlegg

 • Ådne Kverneland
  Styreleder i Næringsforeningen i Stavanger-regionen, adm. direktør i Brødrene Kverneland
 • Jan Olav Johannessen
  Dr.med., professor II UiS
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

I sin tid skrev daværende utdanningsminister Gudmund Hernes et skarpt brev til den danske utdannings¬ministeren, hvor han forventet en stopp for Danmarks samarbeid med Stavanger, den gang Høgskolesenteret i Rogaland (HSR), om doktorgrader.

På tross av slike motkrefter, og med hjelp av oppgitte danske akademikere, fikk Stavanger etterhvert etablert rett til doktorgrads¬utdanning og høgskolen ble omsider et universitet. Kraften, viljen og kompetansen i regionen vant fram.

Les også

Kronikk: «Fullverdig klinisk utdanning av medisinstudenter en viktig milepæl for Stavanger-regionen»

Nødvendig kompetanse

I 2008-2009 laget Universitet i Stavanger (UiS), Universitetsfondet og Stavanger Universitetssykehus (SUS) en tenketank som utredet mulighetene for å etablere en fullverdig medisinutdanning knyttet til UiS og Stavanger Universitetssjukehus (SUS). Da fant man at regionen hadde den nødvendige akademiske, forskningsmessige og kliniske kompetanse til å tilby et fullverdig medisinstudium.

Regionen har både den nødvendige kompetanse, kvalitet og kapasitet til å utdanne rundt 70 nye leger hvert år, noe som også vil være en økonomisk fordel for Helse-Norge. I dag utdannes cirka to- tredeler av nye leger i Norge i utlandet. I første omgang vil UiS-modellen tilby utenlandsstudenter å ta de siste tre årene av utdannelsen sin i Norge. På sikt vil en etablere et fullverdig seksårs-studium ved UiS, i samarbeid med SUS og primærhelsetjenesten. Dette vil gi betydelige muligheter klinisk og forskningsmessig.

Les også

Medisinutdanning til SUS: – Vi blir en filial av Bergen

Sterke helsenæringer

I den økonomiske krisen i 2014-2015, ble det tydelig for alle at regionen trenger flere ben å stå på. Både fra lokalt og nasjonalt politisk nivå ble kompetansemiljøer pekt på som det viktigste alternative satsningsområdet. Etablering av et medisinstudium ved UiS er her et viktig grep. Regionen har sterke helsenæringer og gode samarbeid gjennom Helsecampus Stavanger, SEARCH, Pumps and Pipes og Norwegian Smart Care Cluster, for å nevne noen.

UiS har et meget sterkt teknologimiljø, og har allerede levert vesentlige bidrag til ny helseteknologi og metoder. Fremtidsrettede helseutdanninger vil i betydelig grad hvile på digitalisering, innovasjon og helseteknologi, og et tverrvitenskapelig samarbeid mellom helseutdanninger som sykepleie, paramedisin, jordmor, teknologi og medisin.

Les også

Aftenbladet mener: «Kampen for medisinstudiene er ikke over»

Skjær igjennom

Derfor er det så viktig at UiS får en fullverdig medisinutdanning, ikke bare en filial av UiB. Modellen som er foreslått fra UiB vil effektivt blokkere for en fullverdig utdanning i Stavanger. Det vil i tilfelle innebære en betydelig forskyvning av ressurser fra Stavanger til Bergen, både kliniske ressurser og forskningspenger. Det er på denne bakgrunn motstanden fra UiB må tolkes, slik vi har sett flere ganger tidligere.

Stavanger-regionens eget universitet har, sammen med SUS, de beste forutsetninger for å utdanne fremtidens medisinere. Helse-Norge har ikke råd til å la denne muligheten gå fra seg. Vi forventer at regjeringen og Stortinget ser det større bildet og skjærer gjennom motstanden fra de gamle universitetene. Motstanden fra Hernes, og de den gang etablerte universitetene, ble overvunnet – til det beste både for landet og Stavanger-regionen. De nasjonale politikerne må se verdien av medisinstudiet ved Universitetet i Stavanger – og vise seg like framsynte som den gang.

Les også

 1. – En nyskapende og helhetlig legeutdanning ved UiS – sammen med SUS og primærhelsetjenesten – vil styrke hele Helse-Norge

 2. Kronikk: «SUS gjør knefall for Universitetet i Bergen»

Publisert:

Medisinutdanning

 1. Fagfeller om medisin­utdanning ved UiS: – Vi trenger fornyelse innen legeutdanning i Norge

 2. Tajik går inn for medisin­utdan­ning i Stavanger

 3. Styrevedtak i Helse Stavanger gir nytt håp om medisin­utdanning på UiS

 4. Regionen vår trenger neppe et eget lobby-kontor i Oslo

 5. 16 ordførere har signert opp­rop for medisin­utdanning i Stavanger

 6. – Derfor bør nye studieplasser i medisin legges til Stavanger

 1. Medisinutdanning
 2. Utdanning
 3. Høyere utdanning
 4. Stavanger
 5. Universitetet i Stavanger (UiS)