Et nytt oppdrettsanlegg vil bli en katastrofe for Årdalselva

LAKSELUS: Oppdrettsselskapet Mowi har søkt om å få etablere et nytt oppdrettsanlegg ved Kjølevikneset i Fognafjorden. For sjøørreten og villaksen i Årdalselva vil dette bli en katastrofe.

Mowi bør få nei på søknaden om et nytt oppdrettsanlegg i Fognafjorden. Villaksen og sjøørreten i Årdalselva tåler snart ikke mer, mener innsenderne. Foto: Jonas Haarr Friestad

Debattinnlegg

 • Kjetil Nilsen
  Naturvernforbundet
 • Egil Tjensvold
  Naturvernforbundet
Publisert: Publisert:

Selskapet har fra før et anlegg 900 meter unna på andre siden av fjorden. Naturvernforbundet mener søknaden må avslås med mindre selskapet bygger et lukket anlegg. Fjordene i Ryfylke har for lengst passert tålegrensen for oppdrettslaks, og dette gir seg utslag på flere negative måter.

Lus er som kjent det aller største problemet, og i november i fjor kom Vitenskapelig råd for lakseforvaltning med en rapport som fastslår at hele 22 av 33 sjøørretbestander i Rogaland er i «dårlig» eller «svært dårlig» stand, og at lakselusa står for den klart største negative påvirkningen. Sjøørretbestanden i Årdalselva, som har utløp bare noen få kilometer fra Kjølevikneset, er klassifisert som «svært dårlig».

Dobbel mengde lus

Mowi hevder at de håndterer luseproblemene på en god nok måte, men Naturvernforbundet mener at deres egne tall viser det motsatte, når de flere ganger i løpet av 2018 ligger over den tillatte grensen. Også i mai – den mest kritiske måneden for utvandrende laksesmolt. Det er lett å se seg blind på at myndighetene sin grense for tillatt mengde lus er et gjennomsnittstall; det høres jo bra ut at et anlegg klarer å ligge under 0,5 voksne hunnlus de fleste av årets måneder?

Men for villaksen og sjøørreten er det ikke gjennomsnittet, men det absolutte antallet hunnlus som skaper problemer. Det er enkel matematikk. Dobbelt så mye laks er lik dobbelt så mye lus. Mowi har som nevnt allerede et oppdrettsanlegg 900 meter fra Kjølevikneset.

En korridor av luselarver

Med et nytt anlegg tvers over fjorden vil utvandrende laksesmolt og sjøørret fra Årdalselva måtte svømme gjennom en korridor av omtrent dobbelt så mange luselarver. Det er klart at dette er svært kritisk for Årdalselva som har en av de verst stilte sjøørretstammene i hele Ryfylke.

Listen over miljøproblemer knyttet til oppdrett i åpne merder er lang, men de fleste problemene vil ikke gjelde et eventuelt anlegg ved Kjølevikneset dersom Strand Kommune er like fremtidsrettet som Osterøy, Tromsø og Stavanger, og krever at alle nye oppdrettsanlegg skal være i lukkede anlegg. Naturvernforbundet anmoder derfor Strand kommune på det sterkeste om å avslå Mowi sin søknad, subsidiært at Strand krever at Mowi bruker 100% lukket teknologi ved etablering av nytt anlegg.

Publisert:
 1. Lakselus
 2. Oppdrettsnæring
 3. Naturvernforbundet
 4. Mowi

Mest lest akkurat nå

 1. 35 nye smittetilfeller på Nord-Jæren - seks pasienter i respirator på SUS

 2. Vil bytte plan­lagt blokk med park i Lervig: – Vi må tenke brygge og bading

 3. Sandnes-mann dømt for grov økonomisk utroskap

 4. Åpningen av Auglends­tunnelen utsettes med ett år

 5. Mange bruker el­tann­børsten feil. Her er tre pusse­triks som kan spare deg for tusen­lapper

 6. Frp: – En helt forferdelig situasjon familien har havnet i