Saudatunnelen har støvet ned lenge nok nå

SAMFERDSEL: Det kan nesten virker som om Saudatunnelen er blitt en politisk het potet, med tanke på hvor sårt lite oppmerksomhet den får.

Sauda kommune og næringsliv kjemper for finansiering og bygging av Saudatunnelen, en 11,8 kilometer lang tunnel mellom Sauda og Etne. Bildet viser varaordfører Sigrid Bojesen Fatnes (Sp) og Harald H. Løland, prosjektleder i Sauda Vekst, avbildet i Saudasjøen.

Debattinnlegg

 • Håvard Handeland
  Sauda Arbeiderparti
Publisert: Publisert:

Helt siden 1930-tallet har muligheten for en veiforbindelse mot Etne og E134 vært planlagt, debattert og behandlet. Etter utallige år står saken fortsatt på stedet hvil, selv med en tur innom Stortinget i minnet, hvor tunnelen ligger som delprosjekt 5 i den såkalte «Ryfylkepakken». Per 2021 er fire av de andre delprosjektene i «Ryfylkepakken» ferdigstilt. Sauda er med andre ord glemt nederst i den støvete Stortingsproposisjonen.

Et av Norges ledende rådgivingsselskaper innen plan, arkitektur- og ingeniørfag, Asplan Viak, har laget en 44 siders velformulert rapport hvor det er gjort modellberegninger av Saudatunnelen sett opp mot det å ikke bygge tunnelen i dagens situasjon. I tillegg til en 2050-situasjon med ferjefri E39 og fullverdig E134. Rapporten understreker tydelig at å bygge Saudatunnelen vil være et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt.

En slik tunnel tjener naturligvis rollen som en snarvei, og gir vesentlig mindre kjøretid som igjen reduserer trafikantenes drivstoff utgifter og klimafotavtrykk. En kjøretur til Etne på under 30 minutt og 40 minutt til Vindafjord (Ølen), gir Sauda en svært akseptabel pendleravstand til disse nabokommunene. Den mest åpenbare og antakelig mest lønnede fordelen av redusert tid bak rattet, er et sterkere interkommunalt samarbeid, hvor, som også rapporten fremhever, Sauda, Etne og Vindafjord (Ølen) vil kunne bli en felles bo – og arbeidsmarkedsregion.

Sauda er sårbar

I over et år med pandemi har ordet beredskap vært en gjenganger i hverdagstalen, og kanskje man, mer enn før, retter blikket mot viktigheten av god beredskap. Uten Saudatunnelen er Sauda i en svært sårbar situasjon, og i verste fall – en fatal situasjon. Om den nasjonale turistveien, Hellandsbygd-Røldal, er snø-stengt i tillegg til at veien langs Saudafjorden er stengt som følge av steinsprang eller en flommende Svandalsfoss, sitter man igjen med sjøveien eller lufttransport som eneste måte å komme seg til og fra Sauda. Om det da samtidig er is på fjorden, og ikke mulighet for å fly inn, kan dette være fatalt. Man står da igjen med en situasjon hvor man ikke kommer seg ut fra bygda med for eksempel skadde eller syke folk, og man har heller ikke mulighet til å gi beredskapsstøtte til eksempelvis brann, snøskred, ulykker eller andre alvorlige hendelser. En tunnel rett gjennom fjellveggen ville høyst sannsynlig kommet til stor nytte og styrket beredskapen, og innbyggerens trygghet.

Saudatunnelen vil være et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt, med både positive direkte og indirekte ringvirkninger for lokalsamfunnets utvikling fremover. Det vil, som også rapporten poengterer, formodentlig bli et mer aktivt og styrket interkommunalt samarbeid som vil skape en robust region som i større grad vil kunne opprettholde næringslivet, danne et tettere kulturliv og by på atskillig flere muligheter for innbyggerne i den nye trekløveren, Sauda, Etne og Vindafjord (Ølen).

Tøft for distriktene

For Sauda, og store deler av distrikts-Norge, blir det ingen dans på roser fremover. Demografiutfordringene i distriktene er ikke et ukjent problem og flere utvalg har pekt på utfordringene og løsningene, deriblant Ungdommens distriktspanel. Utviklingens gang er krystallklar: færre yrkesaktive per innbygger i distriktene. Gitt disse utviklingstrekkene bør formålet med de distriktspolitiske bestemmelsene være å forme gode samfunn for innbyggeren som bor der, og gode grunnleggende tjenester som legger til rette for at flere unge flytter til eller blir i Sauda, og resten av distrikts-Norge. Å komme seg fra A-Å innen rimelighetens tid og bedre tilgang til jobbfellesskap, arbeidserfaring og varierte arbeidsplasser er to helt vesentlige kvaliteter ethvert distrikt tjener på, og som Saudatunnelen varter opp. Vi må snakke høyere om tunnelen alle vil tjene på.

Per 2021 er fire av de andre delprosjektene i «Ryfylkepakken» ferdigstilt. Sauda er med andre ord glemt nederst i den støvete Stortingsproposisjonen.

Les også

 1. Ny tunnel gir 590 millioner i gevinst

Publisert:
 1. E39
 2. Vindafjord
 3. E134
 4. Sauda
 5. Sauda kommune

Mest lest akkurat nå

 1. Ingenting rocket på Sandnes’ nye festplass

 2. – Problem­stillingen med parkerings­plasser ved Nye SUS er alvorlig

 3. Hele livet lurte Tor på hva som skjedde da faren styrtet i døden med jager­fly. Så opprettet kona en hemmelig kon­takt

 4. Veton Berisha etter hat tricket: – Serie­gull med Viking ville vært det største

 5. Da det var trøbbel med skoene i «Skal vi danse», visste hun at løsningen lå i Hillevåg

 6. Gikk fra Sandnes til Kristiansand av én spesiell grunn: – Det har vært litt av en tur