Bedre samarbeid kan styrke tann­helsen for barn med autisme­spekter­forstyrrelser

KRONIKK: Tann­lege­timer er ekstra krevende for autister. Enkle grep og sam­arbeid kan hjelpe.

«Barn med autisme responderer ofte godt på visuelle virkemidler og har ofte ekstra behov for forutsig­bar­het knyttet til ulike situasjoner», skriver Lene Myhren og Anke Schwob ved Tannhelse­tjenestens kompetanse­senter.
  • Lene Myhren
    Forsker ph.d., Tannhelsetjenestens kompetansesenter Rogaland
  • Anke Schwob
    Tannlege, Tannhelse Rogaland
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Et tannlegebesøk kan innebære brudd på rutiner og sterke sanseinntrykk i form av lukter, smaker, sterkt lys og lyder for barn med autisme­spekter­forstyrrelse (ASF). Slike utfordringer kan være svært belastende og bidra til utagerende atferd eller unn­gåelses­atferd, at barnet setter seg til motverge og nekter å la seg undersøke.

Tannhelse­tjenestens kompetanse­senter i Rogaland har, i samarbeid med Eiganes skoles autismeavdeling (ESA) utviklet og testet et forskningsbasert tilvenningstilbud for tannundersøkelse spesielt rettet mot barn med ASF. Resultatene er lovende, og tilbudet kan med relativt enkle grep implementeres i den offentlige tannhelsetjenesten.

Autismespekter­forstyrrelser

I Norge er det estimert at 1,1 prosent av guttene og 0,3 prosent av jentene har fått en autisme­diagnose ved fylte åtte år. Autisme­spekter­forstyrrelser er definert som en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse som gir seg uttrykk i utfordringer knyttet til sosial interaksjon og kommunikasjon, begrenset og repeterende adferd og interesser. I tillegg er mange ofte ekstra sensitive for ulike stimuli som lys, lyd, smak og lukt.

I møte med en verden som ofte ikke er tilpasset deres utfordringer knyttet til f.eks. sosiale ferdigheter, språkforståelse og sanseinntrykk, har personer med ASF også oftere generell angst, – inkludert tannbehandlingsangst.

Les også

Tre ganger så mange barn med autisme i Rogaland som i Hedmark

Tilrettelegging og verktøy

Flere studier viser til dårlig samarbeid mellom barn med ASF og tannbehandleren, og at barna opplever tannlegebesøket som ekstra stressende, sammenlignet med andre barn. I tillegg kan det være et problem å finne tannbehandlere med tilstrekkelig kjennskap til å behandle personer med ASF.

En spørreundersøkelse om foresattes erfaringer, utført ved Universitetet i Bergen blant medlemmer av Autismeforeningen, konkluderte med at det er behov for å styrke kompetansen når det kom til tilrettelegging for tannbehandling av barn og unge med ASF.

Undersøkelser gjort blant tannhelsepersonell viser at mange synes det er vanskelig å vite hvilke strategier man skal ty til når man skal behandle barn med ekstra utfordringer. Og at det er behov for å bedre kunnskapen om behandling til denne pasientgruppen.

Flere studier har undersøkt effekten av ulike strategier for å bedre barnas opplevelser knyttet til et tannlegebesøk og gjennomføring av tannundersøkelse. Barn med autisme responderer ofte godt på visuelle virkemidler og har ofte ekstra behov for forutsigbarhet knyttet til ulike situasjoner.

Tilvenningen bestod av gradvis
eksponering til de enkelte prosedyrene
i tannundersøkelsene.

«One size» ikke for alle

Innenfor gruppen av barn med ASF er det store individuelle forskjeller med tanke på grad av utviklingshemming, hvilke utfordringer de har og i hvor stor grad disse påvirker hverdagslivet. Det er derfor viktig å tilpasse tannlegebesøket til den enkeltes behov.

For å bedre barnas opplevelser av tannlegebesøket og øke mestring har tannleger og forskere ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter Rogaland utarbeidet og testet et forskningsbasert program for tilvenning til tannundersøkelse for barn med ASF.

I samarbeid med miljøveiledere og spesialpedagoger ved Eiganes skoles autismeavdeling (ESA) ble det satt sammen en verktøykasse bestående av ulike hjelpemidler som er funnet å bedre samarbeidet mellom barn og tannhelsepersonell og øke gjennomføring av tannundersøkelser. Verktøykassen inneholdt både visuelle hjelpemidler som sosiale historier, bilder og video i tillegg til konkrete objekter som speil og røntgenholder. Tilvenningen til tannundersøkelsen bestod av gradvis eksponering til de enkelte prosedyrene i tannundersøkelsene.

Elever ved ESA deltok i testing av tilvenningsprogrammet. Miljøveiledere, lærere og spesialpedagoger ved skolen hadde ansvaret for det forberedende arbeidet som foregikk i skoletiden og fulgt barna til tilvenningstimene.

Resultatene tyder på at programmet ble godt mottatt av både barn, skole- og tannhelsepersonellet. Flere barn opplevde også økt mestring i gjennomføring av en tannundersøkelse. Både skolen og tannlegene peker på nødvendigheten av persontilpassing og nytten av samarbeid mellom tannhelsetjenesten og skolen.

Les også

Karina forstår ikke vitser. Thomas går midt i en samtale hvis den kjeder ham.

God tannhelse er viktig for alle

God oral helse er viktig for den generelle helsen. Derfor er det viktig med god tannhygiene og jevnlige undersøkelse hos tannlegen. Forskning viser at det er ulikhet i den orale helsen til individer med spesielle helseutfordringer sammenlignet med den generelle befolkning. Det er derfor spesielt viktig å utvikle målrettede tiltak til denne gruppen.

Den offentlige tannhelsetjenesten har et særlig ansvar for barn og unge med utfordringer, og vil ofte møte barn som kan ha ekstra behov for tilrettelegging og tilvenning. Vårt mål med dette prosjektet er at vi med relativt enkle hjelpemidler kan bidra til at tannhelsepersonell får strategier og verktøy som kan bedre opplevelsen av tannundersøkelsen for både foresatte og barn.

Publisert: