Har Rogaland fylke for mye penger?

KRONIKK: Hva er vitsen med å bruke til sammen 25 millioner kroner på å utrede et veiprosjekt som sannsynligvis aldri blir realisert?

Flertallet i fylkesutvalget – her representert ved, fra venstre, Kjartan Alexander Lunde (V), Alexander Rügert-Raustein (MDG), fylkesvaraordfører Arne Bergsvåg (Sp), fylkesordfører Marianne Chesak (Ap) og Solveig Ege Tengesdal (KrF) – går inn for i første omgang å bruke 10 millioner kroner til ytterligere utredning av omkjøringsveien på Karmøy. Samtidig varslet Rügert-Raustein at dersom prosjektet ikke skrotes neste år, vil MDG ikke fortsette som budsjettpartner.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

En omkjøringsvei på Karmøy, fylkesvei 47 fra Åkra sør til Veakrossen, har så langt kostet bilistene på Haugalandet 80 millioner kroner bare i planlegging og prosjektering, – selv om reguleringsplanen fortsatt ikke er i nærheten av å være godkjent av statlige myndigheter, til tross for at den har vært gjennom fire behandlinger i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Trolig må det planlegges en miljøtunnel til en kostnad av minst 200 millioner kroner for å få prosjektet godkjent av regjeringen. En slik tunnel skal virke avbøtende for det som trolig er Sør-Norges beste hubroterritorium, samt for et stort område med kystlynghei som grenser til et verdifullt naturreservat.

Vi må ta med at prosjektet vil få svært negative konsekvenser for natur, landbruk og friluftsliv selv om det blir bygget en miljøtunnel.

Les også

Bompenger skal ikke bygge ned landbruksjord

Helt andre planer

Nå har fylkeskommunens samferdselsavdeling uttalt at miljøtunnelutredningene trolig vil koste rundt 25 millioner kroner, og ta omtrent tre år. Første trinn av disse utredningene, som skal foregå i 2022, vil koste 10 millioner kroner – og posisjonspartiene Ap, KrF, Sp, Venstre og MDG vedtok i Fylkesutvalget utrolig nok å anbefale Fylkestinget å bevilge disse millionene – selv om prosjektet mest sannsynlig aldri kommer til å bli realisert.

Om et års tid legger nemlig samferdselsavdelingen i fylkeskommunen frem en alternativ strategi for karmøyveiene. Den går ut på å oppgradere eksisterende vei fremfor å bygge en ødeleggende vei gjennom lynghei og landbruksområder. Foreløpige resultater tyder på at en slik oppgradering vil kunne løse de utfordringene som man i dag står overfor – og det til en betydelig rimeligere pris.

Samferdselsavdelingen har da også gått langt i å anbefale politikerne å satse på en oppgradering av eksisterende vei over Karmøy.

Åpenbare spørsmål

Å oppgradere eksisterende vei vil være et kinderegg: Man slipper ødeleggelser av natur og matjord – ødeleggelser som helt åpenbart strider mot den fylkeskommunale samarbeidsplattformen, – det blir mye, mye rimeligere for bilistene, som skal betale gildet, – og i tillegg vil man også komme mye raskere i gang med arbeidene.

Følgende åpenbare spørsmål må stilles:

  • Hvorfor venter ikke fylkeskommunen heller med å utrede en miljøtunnel til etter at man har tatt et standpunkt til videre strategi for karmøyveiene?
  • Er det slik at 10 millioner fra eller til ikke er så nøye for fylkeskommunen?

Et annet spørsmål som også må stilles:

  • Betyr virkelig natur, landbruk og friluftslivsområder så lite for flertallet i fylkestinget at man skal trumfe gjennom et såpass kontroversielt veiprosjekt utelukkende fordi et flertall i Karmøy kommunestyre ønsker det?

Vi har også all grunn til å tro at et flertall av Karmøys befolkning er imot prosjektet – både på grunn av prosjektets ødeleggende konsekvenser og på grunn av at prosjektet fordrer skyhøye bompengetakster.

Et lokalt bompengeopprør på Haugalandet er allerede i emning. Fylkespolitikerne er herved advart!

Budsjett-trussel fra MDG

Både Frp, FNB og SV stemte i fylkesutvalget mot den uansvarlige pengebruken (Rødt er også imot en slik bevilgning, men er ikke representert i fylkesutvalget), mens Høyre stemte for å bevilge hele 25 millioner kroner (!).

MDGs Alexander Rügert-Raustein uttalte i forbindelse med behandlingen av saken i fylkesutvalget at MDG kommer til å trekke seg ut av budsjettsamarbeidet hvis prosjektet ikke skrotes om et års tid og man heller går inn for å ruste opp eksisterende vei.

Bompenge-valg i 2023?

Nå er det opp til fylkestinget å avgjøre saken den 26. oktober. Vi mener at all fornuft tilsier at de videre utredningene av omkjøringsveien må legges på is fram til at man har bestemt seg for en strategi for karmøyveiene. Ett år fra eller til spiller ingen rolle for omkjøringsveien, som har vært omtalt helt siden 2007 – og som for enkelte karmøypolitikere åpenbart har blitt et rent prestisjeprosjekt.

Det må også nevnes at hvis ikke omkjøringsveien droppes før neste lokalvalg, vil det være det samme som å gå til valg på skyhøye bompengetakster i Karmøy kommune – noe vi tror at verken Ap, KrF, Høyre, Sp eller Venstre vil være tjent med. I årets stortingsvalg ble Frp Karmøys største parti, med 23 prosent av stemmene – og partiet er imot både bompenger og omkjøringsveien.

De siste dagene har over 600 personer skrevet under på at de ikke ønsker en flerdobling av bompengene på Karmøy, slik omkjøringsveien vil innebære.

Et lokalt bompengeopprør på Haugalandet er allerede i emning. Fylkespolitikerne er herved advart!

Publisert: