Er Sandnes kommune tjent med å være hevngjerrig?

DEBATT: Ordfører Stanley Wirak vil at Sirdal får Lysebotn, hvis ikke Sandnes får bygda. Er det slik at han ikke unner Forsand/ Strand noen ekstra kraftmillioner, og heller vil gi rike Sirdal en bonus av ren hevngjerrighet?

Det er overraskende at ordføreren i Sandnes Stanley Wirak heller vil se kraftmillioner forsvinne ut av fylket, enn at de havner hos Strand og Forsand, skriver to tidligere rådmenn.

Debattinnlegg

 • Kjell Arvid Berland
  Tidligere rådmann i Sirdal
 • Terje Nysted
  Tidligere rådmann i Forsand
Publisert: Publisert:

Vi har de siste årene hatt endringer av kommunestrukturen som av og til kan framstå som tilfeldig og uryddig. De fleste steder har en likevel funnet fram til en løsning. Sandnes kommune har opplevd at sammenslåingen de hadde i boks med Forsand ser ut til å glippe. Nå er det Forsand/Strand som synes mest sannsynlig. Forsand kommune har årlige kraftinntekter på om lag 100 millioner kroner som da går til Strand/Forsand i stedet for Sandnes/Forsand.

Det er kommet innspill fra innbyggere i Lysebotn (Forsand) med ønske om å bli overført til Sirdal kommune. Lysebotn har et fåtall fastboende. Hvis en slik grenseendring blir realisert, vil kraftinntektene bli overført til Sirdal kommune. Sirdal kommune har store kraftinntekter fra før, men vil selvsagt takke ja til en årlig bonus for å ta ansvar for Lysebotn.

Grenseendring for Lysebotn i dette tilfelle med store økonomiske konsekvenser synes absurd. Det er derfor overraskende å se hva ordfører Stanley Wirak sier til Aftenbladet 26. mars i år. Han uttaler: Hvis Sandnes mister Forsand, er det bedre at Lysebotn blir en del av Sirdal enn Strand. Uttalelsen er knyttet til et brev fra Sandnes kommune til Statsforvalteren.

Utsagnet kan ses på som hevngjerrighet. Realiteten i utsagnet er: Viss ikke vi i Sandnes får det som vi vil, skal Forsand/Strand få kjenne det på pungen. Ordføreren i Sandnes finner det rimelig å gå for flytting av en grense for et fåtall personer, med enorme økonomiske tap for kommunen som gir stedet fra seg. For han er det tydeligvis viktigst at Forsand taper kraftinntektene og at Sirdal kommune blir vinneren. At kraftinntektene overføres til et annet fylke virker ikke til å plage han.

Det er mulig Sandnes kommune med ordføreren føler seg som et offer, og det er lov å være sur, men her trår Wirak nok over en grense ...

Hvis en slik grenseendring blir realisert, vil kraftinntektene bli overført til Sirdal kommune. Sirdal kommune har store kraftinntekter fra før, men vil selvsagt takke ja til en årlig bonus for å ta ansvar for Lysebotn.

Les også

 1. Fylkesdirektøren vil ikke slippe Lysebotn til Agder

Publisert:
 1. Sandnes
 2. Sirdal
 3. Debatt
 4. Forsand
 5. Lysebotn

Mest lest akkurat nå

 1. Utslitte turister trenger hjelp ned fra fjellet

 2. Nå er det slutt for «oljemesså»

 3. Trafikkulykke på Motorveien - lange køer

 4. Jonas Gahr Støre mener at folk flest ikke forstår strømkrisa. Han har litt rett i det

 5. Fem rekkehus totalskadd

 6. Talentet sluttet i Viking – nærmer seg ny klubb