Tid for selvkri­tikk i Stav­anger kommune og Aften­bladet

DEBATT: Både politikere og medier bør gå i seg selv i kjølvannet av oppsigelsen til Kari Alværen, leder av barnevernstjenesten i Stavanger.

Utvalgsleder Eirik Faret Sakariassen (SV) og ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) i Stavanger da de informerte Aftenbladet om en gjennomgang av barnevernet i kommunen.
  • Morten Tønnessen
    Professor i filosofi, Institutt for sosialfag, UiS
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det politiske flertallet i Stavanger varslet på en pressekonferanse 10. februar at det har bestilt en «full gjennomgang» av kommunens barnevernstjeneste. Sett utenfra lot dette til å være en politisk respons på massivt negativ medieomtale av barnevernstjenesten. Den politiske ledelsen fremsto slik som handlekraftig.

Dobbeltkommunikasjon

Denne politiske handlekraften fremsto imidlertid helt fra begynnelsen av som dobbeltkommunikasjon. Mens utvalgsleder Eirik Faret Sakariassen (SV) hevder at gjennomgangen ikke er uttrykk for kritikk av barnevernstjenesten, er det åpenbart hvilket inntrykk en slik politisk handling etterlater. Inntrykket som gis, er at det er behov for å rydde opp i barnevernstjenesten – og at medienes gjennomført negative omtale av barnevernet sier mye om tilstanden i barnevernstjenesten.

Et annet aspekt ved politikernes dobbeltkommunikasjon er at ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) snakker om at vi skal ha landets beste barnevernstjeneste, samtidig som hun er med på å etterlate et inntrykk av at kommunens barnevernstjeneste er i krise og trenger opprydding.

Forståelig reaksjon

Som 20 ansatte i barnevernstjenesten i Stavanger uttrykker i et brev – som Stavanger Aftenblad gjengir 5. mars – er barnevernstjenesten gjenstand for regelmessig rapportering og har nylig hatt tilsyn fra både Arbeidstilsynet og Statsforvalteren. Deres opplevelse er at barnevernstjenesten i Stavanger de siste årene har hatt et stort kvalitetsmessig løft. Men det kommer ikke fram verken i mediene eller i politikernes omtale av barnevernstjenesten.

At ansatte i barnevernet er urolige for kommunens styring av barnevernstjenesten, er fullt forståelig. På bakgrunn av manglende kommunikasjon og dobbeltkommunikasjon fra den politiske ledelsen i Stavanger kommune, er det også forståelig at Kari Alværen, leder av barnevernstjenesten i Stavanger, har sagt opp sin stilling, med henvisning til dårlige vilkår for ledelse. Dette bør politikerne i Stavanger ta inn over seg.

Om det politiske flertallet i Stavanger føler behov for en gjennomgang av barnevernstjenesten, kunne det kanskje ha begynt med å sette seg godt inn i det kunnskapsgrunnlaget vi alt har, og tatt en gjennomgang av hvordan de selv forholder seg til barnevernet?

Les også

Fullt opprør i barnevernet: «Mistillit fra våre folkevalgte og øverste ledere» og «en varslet katastrofe»

Bygge opp, ikke rive ned

Også Stavanger Aftenblad har god grunn til å gå i seg selv i kjølvannet av Alværens oppsigelse. Avisen har de siste årene løftet flere viktige saker om barnevernet, og på en prisverdig måte bidratt til å informere offentligheten om problematiske forhold, ofte sett fra barnevernsbarns perspektiv. Dette trenger vi. Men vi trenger også å høre om alt det positive som skjer i barnevernet, slik at medieomtalen av barnevernet ikke blir ensidig negativ.

Ved Universitetet i Stavanger er vi opptatt av å bidra til kompetansebygging i barnevernet. Det gjør vi ved å utdanne barnevernspedagoger med bachelorgrad. Til høsten starter vi i tillegg opp master i barnevernsarbeid for å bidra til det nasjonale kunnskapsløftet innen barnevernet. I tillegg er vi med på fagutvikling i kontakt med praksisfeltet.

Det barnevernet trenger nå, av hensyn til både utsatte barn og ansatte, er å bygges opp – ikke rives ned.

Publisert: