Hva skal vi gjøre med de pårørende?

DEBATT: Jeg oppfordrer politikere til å lytte til pårørende, slik at vi sammen kan få bedre livskvalitet for alle.

«Å ta vare på egen helse, egne behov og sette grenser er helt avgjørende for å kunne stå i pårørenderollen over tid», skriver Evy Ann Øglend.

Debattinnlegg

 • Evy-Ann Øglend
  Pårørende og erfaringsformidler
Publisert: Publisert:

I regjeringens Pårørendestrategi og handlingsplan, «Vi – de pårørende 2021-2025» er et av hovedmålene en god og helhetlig ivaretakelse av alle pårørende slik at pårørende kan leve så gode liv og kombinere pårørenderollen med utdanning og arbeid.

En stor undersøkelse Pårørendealliansen gjorde i 2017 viste at 74 prosent av pårørende opplever negativ påvirkning på egen helse. Undersøkelsen viste at det tyngste med rollen er kampen mot tjenesteapparatet og ikke selve omsorgen.

Ingen tilrettelegging

Jeg er selv pårørende, og det har gjort inntrykk på meg å møte og lytte til pårørende som er blitt syke og uføre. Flere pårørende forteller om ingen eller liten tilrettelegging, forståelse og støtte på arbeidsplassen. Det trengs en lovendring som plikter arbeidsgiver til å tilrettelegge mer enn det som står i Arbeidsmiljøloven i dag.

Det trengs også en større bevissthet og kunnskap om forebygging, stress, sorg og krisereaksjoner en står i som pårørende. Det er behov for mer fleksible ordninger som for eksempel en vekselvirkning mellom jobb og hjemmekontor. En annen lov som bør ses på, er loven om pleiepenger. Den bør gjelde for alvorlig psykisk lidelse i en akutt fase, selv om en er over 18 år.

Ved en psykotisk episode får en et stort funksjonstap, og i den akutte fasen er en hjelpetrengende og har behov for kontinuerlig pleie. Oppfølging og samtaler med søsken til pårørende er lovpålagt, og det er varierende om det blir fulgt opp i voksenpsykiatrien.

Å ta vare på egen helse, egne behov og sette grenser er helt avgjørende for å kunne stå i pårørenderollen over tid. Jeg har tro på at fastlegen kan ha en viktig rolle i forebyggende arbeid, for at pårørende kan mestre balansekunsten mellom jobb og pårørenderollen. Ved å følge tett opp både den som er syk og hele familien. God dialog med leder på jobb er helt avgjørende, og en stor betydning. Kontinuitet i behandlingen, anerkjennende kommunikasjon og tett samarbeid er viktig i teamet rundt den som er syk og i samarbeid med pårørende.

Gode øyeblikk

Det viktigste er å lytte til pårørende. Å være pårørende har gitt meg et spennende liv med mange muligheter, og gode øyeblikk. Likevel oppfordrer jeg sentrale politikere til å lytte til pårørende, slik at vi sammen kan få en bedre livskvalitet for alle i landet vårt og kombinere pårørenderollen med arbeid og utdanning.

Jeg vet at hverdagen som pårørende kan være tøff. Jeg vil likevel si til pårørende at din største utfordring kan bli din største styrke,
ressurs og kompetanse, med rett hjelp og støtte.

Jeg er selv pårørende, og det har gjort inntrykk på meg å møte og lytte til pårørende som er blitt syke og uføre.

Les også

 1. Som pårørende har jeg hatt mine tøffeste, vakreste, tristeste, mest krevende, lærerike og spennende år.

 2. Hva gjør du for dine medmennesker?

Publisert:
 1. Debatt

Mest lest akkurat nå

 1. Se hvor det kan komme nye hytte­felt

 2. Bør jeg ta influensavaksinen selv om jeg er frisk til vanlig og 33 år?

 3. Snart er hver fjerde bil i bomringen en elbil – kritisk for Bymiljøpakken

 4. Aftenbladet monterer webkamera på det nye utsiktsplatået på Hanafjellet

 5. Slik fikk Lars Berland helikopteret sitt hjem fra Guate­mala til Strandgata

 6. Ut mot Solskjær: – Fullstendig stryk i kamp­forberedelser