Vi kan løse klimakrisen, det handler om politisk vilje

DEBATT: På mandag la FNs klimapanel frem en ny rapport om hvordan vi kan løse klimakrisen. I en ellers dyster tid er denne rapporten et lys i mørket.

Vi er allerede i gang med kommunens første fossilfrie byggeprosjekt, en rehabilitering av rådhuset i Stavanger.
  • Daria Maria Szymaniuk
    MDG
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Den forteller at det fortsatt er håp for å skape en bærekraftig verden der fremtidige generasjoner kan vokse opp i trygghet og velstand. Forutsetningen er at politikere og innbyggere handler nå. Heldigvis vet vi hvilke tiltak som må til for å løse klimakrisen, globalt, nasjonalt og her i Stavanger.

Globalt må klimagassutslippene nå toppen senest i 2025, og investeringer i lavkarbonsamfunnet mangedobles. Her har Norge mye å bidra med. Et bra sted å starte er omprioritere bruken av de 150 milliarder kronene som Norge årlig investerer i fossilindustrien. Tiden for å investere i nye olje- og gassfelt er forbi.

Norge bør lede an

Norges økonomiske muskler er bør brukes til å bygge opp et bærekraftig samfunn. Derfor trenger vi en massiv satsing på fornybar energi, lavutslippsløsninger i transport og industri, teknologi for karbonfangst- og lagring, tiltak som gjør det lett å velge miljøvennlig i hverdagen, og en sirkulær økonomi der ressurser og energi benyttes mye mer effektivt.

Noen mener slike store omstillinger er urealistiske. Derimot har pandemien og krigen i Ukraina vist at Norge og resten av verden har evnen til å ta store steg når det virkelig gjelder. Og nå gjelder det som aldri før å omstille oss til et lavutslippssamfunn. Vi har pengene og hodene vi trenger, særlig her i vår region. Det eneste som mangler er politisk vilje.

Det finnes store muligheter for utslippsreduksjon på kommunalt og regionalt nivå, innenfor blant annet jordbruk, veitrafikk, bygg, energibruk, og ikke minst innkjøp. Et grep med stort potensial for utslippskutt er å gjøre miljøkrav obligatorisk i kommunale og fylkeskommunale anskaffelser, slik vi har fått til i Stavanger.

Miljøvennlig rådhus

Vi er allerede i gang med kommunens første fossilfrie byggeprosjekt, en rehabilitering av rådhuset i Stavanger. Denne skal oppnå BREEAM eksellent standard (miljøsertifisering red.anm.), gjennom blant annet gjenbruk av materialer, fossilfritt anleggsarbeid og bruk av solceller. Vi gir støtte til elsykler og el-lastesykler, girer opp lademulighetene for elbiler, og snart kan du få støtte til varmepumpe og kanskje solenergi. Ikke minst setter vi tøffe klima- og miljøkrav i alle innkjøp, på vei mot målet om 80 % kutt i klimautslipp innen 2030.

Til slutt har vi alle godt av å bli minnet om at våre egne personlige valg i hverdagen er av stor betydning i kampen for en bærekraftig jordklode. Vi kan redusere forbruket vårt, spise litt mindre og helst lokalprodusert kjøtt, velge utslippsfri transport, og kreve handling fra politikerne våre. Individuelle tiltak må være støttet av større endringer på systemnivået. Likevel har hver og en av oss stor påvirkningskraft når vi står sammen for en bedre fremtid.

Klimakrisen er en utfordring som vi er i stand til å møte, og rapporten som kom på mandag viser oss hvordan. Til nå har Norge gått museskritt i klimapolitikken. Nå er det store sprang som gjelder.

Vi har pengene og hodene vi trenger, særlig her i vår region. Det eneste som mangler er politisk vilje.
Publisert: