Vi har tatt et standpunkt som utelukker hijab

DEBATT: Inntil endelig avgjørelse foreligger, vil tvisten fra vår side ikke få noen betydning for driften av hjemmet.

Publisert: Publisert:

«Det eneste som kan sette jobber i fare, er hvis kommunen stanser driftsstøtten før tvisten er avgjort. Men det tror vi ingen ansvarlig politiker vil gjøre», skriver lederen av driftsstyret, Dagny Pedersen Welle (til venstre) og lederen av Pleiehjemsforeningen Rogaland, Kirsten Smedvig. Foto: Jonas Haarr Friestad

Debattinnlegg

 • Dagny H.H. Pedersen Welle
  Leder av driftsstyret for Blidensol sykehjem
 • Kirsten Smedvig
  Leder av Pleiehjemsforeningen i Rogaland
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

I Aftenbladet hadde 14. desember to oppslag om uniformssaken på Blidensol. I det ene står fire ansatte frem og kritiserer driftsstyret for uniformsreglementet som bl.a. utelukker hijab. De uttaler frykt for jobbene sine både som følge av at de kritiserer styret og at hjemmet kan bli nedlagt hvis kommunen kutter driftsstøtten. De sier også at «styret skjuler seg bak talsperson Middelthon og er feige som ikke tør stå frem selv.»

Les også

Mistar heller jobben enn å ta av hijaben

Stiller oss uforstående

I det andre kommenteres foreningsstyrets vedtak om å avvise nye medlemmer inntil konflikten er løst. Dette kritiseres under henvisning til uttalelse fra advokatfirma Endresen, Brygfjeld og Torall – med å være bygget på «ullen juss». Dessuten gjentas det at ansatte er redde for jobbene og «flaue» over styrets standpunkt. Vi stiller oss uforstående til alt dette.

Les også

Ordføreren: Blidensol må snu, hijabforbud uakseptabelt


Vi har tatt et standpunkt som utelukker hijab. At noen er uenige og har reist klagesak for likestillings- og diskrimineringsombudet er greit. De har fått medhold av Likestillingsombudet, som er et politisk oppnevnt ombud og ingen domstol. Ombudet har meddelt oss at vedtaket kan påklages til Likestilling- og diskrimineringsnemnda. Det har vi gjort. Når nemndas uttalelse foreligger, kan både klageren og vi føre saken videre for domstolene. Dette er i enhver rettsstat vanlig behandling av spørsmål der er uenighet om.
Inntil endelig avgjørelse foreligger, vil tvisten fra vår side ikke få noen betydning for driften av hjemmet. Frem til da vil reglementet med hensyn til hijab-bruk ikke bli praktisert for ansatte, og hvis vi taper, tar vi konsekvensene av det. Det eneste som kan sette jobber i fare er hvis kommunen stanser driftsstøtten før tvisten er avgjort. Men det tror vi ingen ansvarlig politiker vil gjøre.

Les også

Vi oppfordrer sterkt til at hijab-forbudet ved Blidensol sykehjem blir gjort om

Tåler uenighet

At noen av de ansatte er uenige med oss og "flaue" av oss må vi tåle, men ikke at de tiltror oss represalier.

Les også

Blidensols ansatte: - Det er vanskelig å gå på jobb

Les også

Mener det er grunnlag for heving av driftsavtalen med Blidensol sykehjem

Les også

Blidensol-ledere beskyldt for å være illojale

Når det gjelder inntaksstoppen for nye medlemmer, får vi fra jurister opplyst at dette må tåles når der er fare for "saksrettet kupping". Her har vi merket oss Aftenbladets opplysning om at over 30 personer har meldt seg inn i foreningen de siste dagene, og at: "Dette har de gjort for å få stemmerett på årsmøtet og kaste det sittende styret. De er uenige i hijabforbudet ved sykehjemmet som driftsstyret står bak." Å dømme etter de tilbakemeldinger vi har fått, vil det ikke være vanskelig å verve det mangedobbelte av nevnte tall for styrets standpunkt. Men en slik usaklig mobilisering vil ingen være tjent med.

Les også

Kommunen kan ikke stoppe Blidensols hijabforbud

Håper på rask avklaring

Vi har forståelse for at klagemotparten, andre ansatte og kommunen ønsker rask avklaring. Det gjør vi også. Vi har derfor nå sendt klagen til nemnda uten å avvente tre ukers klagefrist. Vi legger også klagen ut på nettet der interesserte kan finne den.

Publisert:

Les også

 1. - De må ikke kaste hijaben

 2. Selvsagt bruker de hijab på Stokka!

Mest lest akkurat nå

 1. Elever i Stavanger og Sola har fått påvist covid-19

 2. Ingebrigtsen gjør narr av Warholm-utspill

 3. Lange køer på Mariero

 4. Stavanger er foreløpig hektet av i jakten på CO₂

 5. Regjeringen om nye økonomiske tiltak

 6. Region­direktør i Mat­tilsynet går fra jobben: – En krevende tid

 1. Frykt
 2. Hijab
 3. Konflikt
 4. Blidensol sykehjem