Hvordan gjøre Stavanger stort igjen?

SAMARBEID: Trumpismen har inntatt lokalpolitikken. Nå har den samme isolasjonistiske holdningen nådd lokalpolitikken. Greater Stavanger har blitt lagt ned og vi får alles kamp mot alle.

Vi er vant med å dra sammen. Samarbeid har skapt den regionen vi kjenner i dag og som har hatt en unik posisjon i Norge. Nå ser vi tendenser til at samlingskulturen forvitrer.
  • Hard Olav Bastiansen
    Hard Olav Bastiansen
    Stavanger Høyre
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Mange – både sentrale politikere og folk flest – har tidligere vært skeptiske til at Trump har trukket seg fra den ene multilaterale avtalen etter den andre. Han ønsker ikke samarbeid mellom mange, men alles kamp mot alle. Terrenget legges åpent og han kan lage bilaterale avtaler på egen hånd.

Riktignok forsøker den politiske ledelsen i Stavanger, Sandnes og Sola å få til noe sammen, men ingen organisatoriske ordninger er på plass. På utsiden har ordføreren i Randaberg samlet de som er ute i kulden til det som kan bli en ny allianse. Den eneste vinneren ser ut til å bli fylkeskommunen som nå får muligheten til å spille en sterkere næringspolitisk rolle. Det vil likevel ta tid før fylkeskommunen har de nødvendige ressursene som skal til for å være en premissgivende næringspolitisk aktør og pådriver.

Den som blir tatt ut sist på laget når det skal spilles fotball i skolegården, har vel sjelden den riktige motivasjonen til å gi alt for laget.

Samlingskulturen forvitrer

Alliansen av de tre sterkeste kommunene presiserer at andre kommuner kan bli invitert inn i spesielle saker, men hvem tror egentlig at det kan bli en kraftfull løsning? Den som blir tatt ut sist på laget når det skal spilles fotball i skolegården, har vel sjelden den riktige motivasjonen til å gi alt for laget.

Stavanger-regionen er en integrert enhet med tanke på bosetting, arbeidsmarked og kultur og har i alle år vært kjent for sin evne til å skape konsensus. Vi er vant med å dra sammen. Denne egenskapen har ofte ført til oppmerksomhet, undring og misunnelse andre steder i landet over hva vi har oppnådd. Brede politiske allianser, vilje til å legge til rette for alle gode krefter, gjennomføringsevne og stabile og forutsigbare rammebetingelser. Til sammen har disse faktorene skapt den regionen vi kjenner i dag og som har hatt en unik posisjon i Norge. Nå ser vi tendenser til at samlingskulturen forvitrer.

Tenk om igjen

Les også

Her var ikke Stavanger, Sandnes og Sola invitert

Ingen var uenige i intensjonene og målsettingene som var grunnlaget for Greater Stavanger, men noen ble etter hvert skeptiske til organisasjonsformen og ressursbruken. I stedet for at det ble lagt til rette for organisatoriske endringer og justerte politiske føringer, ble resultatet at hele organisasjonen ble lagt ned og de ansatte sendt på dør. Noe alternativ fantes ikke. Ingen har til nå lansert en løsning som de mener er bedre.

Stavanger, Sola og Sandnes bør revurdere sin beslutning. Kommunene som var med i Greater Stavanger bør i stedet inviteres inn i diskusjonen. Ta utgangspunkt i intensjonene og målsettingene som lå bak den opprinnelige etableringen av Greater Stavanger og diskuter heller selve organisasjonsformen. Slik frontene nå står, kan resultatet like gjerne bli at de tre sterke beslutter å bygge en mur mot Randaberg – som Randaberg skal betale for.

Publisert: