Mer mangfold kommer ikke av seg selv

DEBATT: Universelle tilbud bidrar til økt deltakelse og inkludering, og vi håper at gratis inngang for barn og unge vil bidra til mindre stigmatisering.

– Museum Stavanger har i år valgt å innføre gratis inngang for barn og unge under 18 år. Her fra utstillingen «Verdens rikeste land – Penger som inngangsbillett» fra 2019.

Debattinnlegg

  • Siri Aavitsland
    Siri Aavitsland
    Adm. direktør, Museum Stavanger (MUST)
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Utstillingen «Verdens rikeste land – Penger som inngangsbillett», som nylig ble vist på Stavanger museum, fikk mye oppmerksomhet og skapte debatt. Forskningen som utstillingen bygger på synliggjorde hvordan det er å vokse opp i verdens rikeste land når en faller utenfor det sosiale fellesskapet som følge av mangel på penger. Målet med utstillingen har vært å øke folks bevissthet og kunnskap om utfordringene knyttet til oppvekst i lavinntektsfamilier. Denne utstillingen, som fremdeles er like aktuell, vises nå på Garborgsenteret på Bryne.

Realiteten er at barn i lavinntektsfamilier sjelden kan benytte seg av tilbud som koster penger. Dermed mister de muligheten til å delta aktivt i samfunnet sammen med jevnaldrende, på arenaer som er viktige for sosialisering og utvikling.

Minoriteter og mennesker fra lavinntektsgrupper er sterkt underrepresenterte blant museenes publikum.

Stemples som fattig

Det er flott at Stavanger kommune har et tilbud om opplevelseskort til barn som vokser opp i lavinntektsfamilier. Dessverre viste det seg at våre informanter i forskningsprosjektet ikke benyttet seg av disse. De opplever at bruk av kortet stempler dem som fattige, og velger heller å la være å delta på aktiviteter hvor billett er nødvendig. Hvis de trenger billett, vil de helst kjøpe den på lik linje med andre barn.

Dersom museene skal lykkes i å være åpne og inkluderende møteplasser for alle, viser vår erfaring og forskning at inngangsbillettene gjør det vanskelig å oppfylle dette. Museum Stavanger (MUST) har derfor i år valgt å innføre gratis inngang for barn og unge under 18 år, på alle våre museer. Universelle tilbud bidrar til økt deltakelse og inkludering, og vi håper at gratis inngang for barn og unge vil bidra til mindre stigmatisering.

Jobber for mangfold

En fersk undersøkelse fra Kulturrådet viser også at minoriteter og mennesker fra
lavinntektsgrupper er sterkt underrepresenterte blant museenes publikum.
MUST er til for publikum, og for oss er mangfold en styrke. Det er museets ansvar å jobbe for et større mangfold både i driften, i samlingene våre og i de historiene vi forteller.

Vi har i flere år jobbet med ulike mangfoldprosjekter. Gratis inngang har størst effekt for å nå en større bredde av befolkningen. Under det årlige og populære gratisarrangementet Museumsnatt på Stavanger museum summer museet av glade stemmer fra ulike kulturer. Det er en fantastisk opplevelse både for oss ansatte og publikum.

Museene forvalter og formidler vår felles kulturarv som en viktig del av folkeopplysning og allmenndannelse. Vi mener derfor at offentlig finansierte museer har samme betydning som folkebibliotekene, hvor gratisprinsippet er nedfelt i loven. Sølvbergets suksess er et godt eksempel på bibliotekets relevans i dag som en viktig integreringsarena.

I høringsuttalelsen til ny museumsmelding har MUST spilt inn et forslag om at alle museer bør ha gratis adgang for barn og unge. Vi mener det bør være en nasjonal målsetting å bidra til at museer kan innføre dette som et første tiltak på veien mot et mer inkluderende museum. Slik vil en større del av befolkningen få tilgang til gode møteplasser for opplevelser og læring.

Venter i spenning

Så gjenstår det å se hva museumsmeldingen løfter fram. Som kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja sa under framleggelsen av budsjettforslaget for 2021, «mer mangfold kommer ikke av seg selv».

I MUST venter vi derfor i spenning på hvordan temaet skal behandles i den nye museumsmeldingen, som snart skal leveres til Stortinget. Signalene fra kultur- og likestillingsministeren tyder på at vi kan få på plass en ny museumsmelding som virkeliggjør et krafttak for mangfold!

Publisert: