Innstramminger i sjølaks-fisket er urettferdig og unødvendig

LAKSEFISKE: Fremskrittspartiet er ikke fornøyd med at klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) har varslet innstramminger i sjølaksefisket i 2021.

Forbudet mot å fiske laks i sjøen, beskrives av innsenderen som en forskjellsbehandling av de ulike laksefiskerne i landet. Foto: Finn E. Våga

Debattinnlegg

 • Bengt Rune Strifeldt
  Stortingsrepresentant, Næringskomiteen (Frp)
Publisert: Publisert:

Denne beslutningen innebærer at det ikke vil bli åpnet for fiske med krokgarn i Finnmark, og at det ikke lenger vil være tillatt å drive sjølaksefiske i kystområdene sør for Finnmark.

Her driver regjeringen med Venstre i spissen fordeling, og ikke forvaltning av villaksen. Det gjøres inngripende tiltak for sjølaksefiskerne uten noen form for kompensasjon, med særdeles kort varsel, få måneder før ordinær fiskesesong starter 1. juni.

I rapporten «Status for norske laksebestander i 2019» skriver Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) at forvaltningsmålene for perioden 2015–2018 for de 199 bestandene som var målt, var «nådd eller sannsynligvis nådd for 93 % av bestandene.» Videre står det at: «Forvaltning basert på gytebestandsmål og påfølgende innstramminger i både sjøfiske og elvefiske, medfører at det nå er sannsynlig at beskatningen i de fleste norske vassdrag baserer seg på høsting av et overskudd, og dermed ikke truer bestander eller produksjon.

Dette vitenskapelige rådet for lakseforvaltning er oppnevnt av Miljødirektoratet, og har som hovedoppgave blant annet å beskrive bestandsstatusen for laks og gi råd om bærekraftig beskatning. Rotevatn er blottet for kunnskap når han ikke evner å se konsekvensene av forslaget som nå er lagt frem. Når VRL sier det står bra til med villaksen, hvilket faktagrunnlag er det da Venstre bruker?

Fremskrittspartiet vil løfte saken i Stortinget og vil fremme representantforslag som skal stoppe denne innstrammingen, og komme til Stortinget med forslag til tiltak. Når vi har en regjering og minister som ikke forstår konsekvensene av egne forslag, må Stortinget på banen og rydde opp. Dersom det er enkelte områder hvor bestanden er truet, så burde det vært satt inn tiltak i disse områdene – både i sjø og vassdrag. Istedenfor velger regjeringen å straffe sjølaksefiskerne kollektivt langs hele kysten, mens fisket i elvene fortsetter tilnærmet som før.

Fiskerinasjonen Norge skal ikke føre en politikk som utfordrer livsgrunnlaget til fiskere langs hele kysten.

Her driver regjeringen med Venstre i spissen fordeling, og ikke forvaltning av villaksen. Det gjøres inngripende tiltak for sjølaksefiskerne uten noen form for kompensasjon, med særdeles kort varsel, få måneder før ordinær fiskesesong starter 1. juni.
Publisert:
 1. Fisk
 2. Laks
 3. Sveinung Rotevatn
 4. Miljødirektoratet

Mest lest akkurat nå

 1. Detonerte bombe fra 2. verdenskrig ved Solastranden

 2. Stadig færre eldre dør av korona i Europa

 3. – Såpass vanskelig å holde treninger at det kan være lurt å stenge ned

 4. TORSDAG: Minst 76 smittede og over 1000 i karantene ved skoler og barnehager i Stavanger

 5. 65 nye smittede på Nord-Jæren siste døgn: – Dette vi hadde håpet å unngå

 6. Madla Handels­lag satser stort – fem bygge­prosjekter fra Tjens­voll til Tananger