Vi får jernmennene i tale – sammen

KRONIKK: Vi skal teste ulike plattformer og apper om jernmennene for å nå ulike målgrupper. Og vi ønsker å engasjere publikum på en annen måte enn tidligere.

De 23 jernmennene i «Broken Column» har nok ikke den samme umiddelbare opplevelseseffekten som «Another Place» på Solastranden for litt over tjue år siden, men for at folk skal få øynene opp for også denne, må kunstverket defineres ut fra hva det faktisk er, og ikke ut fra hva det ikke er. Denne jernmannen står ved Natvigs Minde.
  • Hanne Beate Ueland
    Avdelingsdirektør, Stavanger kunstmuseum – MUST
  • Gunnar Crawford
    Smartbysjef, Stavanger kommune
  • Arnfinn Bjerkestrand
    Kultursjef i Stavanger kommune
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Stavanger kunstmuseum har satt i gang et lenge etterspurt formidlingsarbeid av byens 23 jernmenn, og prosjektet er en del av kommunens smart kunst-satsing. Målet er at innbyggere og tilreisende får kunnskap om Antony Gormley og «Broken Column» («jernmennene»), både i fysisk og digitalt format. I tillegg skal publikum få ta del i formidlingen gjennom opplasting av bilder, historier og tips om skader.

Aftenbladet etterlyser i sin leder onsdag 9. september bedre formidling av «Broken Column». Aftenbladet mener at kunstverket, som ble satt opp i 2003, må inn på listen over hva både innbyggerne og turistene skal se og oppleve i regionen.

Vi i Stavanger kunstmuseum og Stavanger kommune kunne ikke vært mer enige.

Les også

Aftenbladet på lederplass: I løpet av 15 måneder satte statuene i utstillingen «Another Place» en besøksrekord som aldri vil bli slått. Så slapp Rogaland alt fra seg.

Kronikkforfatterne, fra venstre: Hanne Beate Ueland, avdelingsdirektør ved Stavanger kunstmuseum, Gunnar Crawford, smartbysjef i Stavanger kommune, og Arnfinn Bjerkestrand, kultursjef i Stavanger kommune.

Smartbyen

Stavanger kunstmuseum har, som en del av sitt samfunnsoppdrag, ansvar for å ivareta og formidle «Broken Column». I år tildelte Stavanger kommune kulturmidler til nettopp dette. I tillegg bistås prosjektet av Smartbyen, som har kunst som et av sine fem satsingsområder.

Det ligger i Smartbyens mandat å utvikle nyskapende kommunikasjons- og formidlingsmetoder. Sammen med blant andre Koro, Nuart tester og utvikler Kunstmuseet en bedre, mer variert og tilpasset formidling av kunst i offentlige rom. Jobben gjør vi i dialog med byens innbyggere. Gjennom medvirkning og tilpassede løsninger ønsker vi å nå nye publikumsgrupper og flere turister. Denne måten å jobbe på kaller vi smartbymetoden.

Romanen og novellene

«Another Place» av Antony Gormley på og utenfor Solastranden, fotografert i januar 1999.

«Broken Column» er et omfattende kunstverk. Om man tenker på «Another Place», Gormleys rustne menn på Solastranden i 1998–99, som en storslått roman (se faktaboks), kan vi forestille oss «Broken Column» som en samling av 23 lavmælte noveller. Hovedpersonene i novellene møtes aldri, likevel har de så mange fellestrekk at en «leser» kan knytte dem sammen. Stedene hvor fortellingene tar plass, er geografisk adskilt, men også disse har mange forbindelser til hverandre. Novellene kan leses hver for seg, men leser man flere, vil man bedre forstå helheten.

Kunstneren Antony Gormley sa i 1999 at han var interessert i å ta i bruk rommet mellom menneskene, og at «Broken Column» skulle infiltrere dette rommet: «Folk vil ikke nødvendigvis like eller forstå dette verket, men ved å leve med det kunne ha mulighet for å se på sin egen verden på nye og annerledes måter.»

Plasseringene av «Broken Column»-skulpturene er altså ikke tilfeldige. Det finnes en dynamikk mellom jernmennene, gjennom stedene. Sammenhengen mellom dem avleses ikke umiddelbart, men det er kanskje ikke meningen i dette kunstprosjektet?

Interesse, tiltak og deltaking

Fotballklubben Sandnes Ulf markerte seg i Stavanger i mars 2012, i anledning debuten i eliteserien.

Vi opplever allerede interesse fra publikum, som spør oss om konseptet bak de rustne mennene; hvor mange det er, hvor står de og hvorfor de står som de gjør. Det gleder vi oss veldig over! Men, vi ønsker at byens befolkning og andre som besøker Stavanger, skal få øynene enda mer opp for dette spennende kunstprosjektet, som kan fortelle så mye om byen vi er glad i.

Mye har skjedd innen digitalisering og kommunikasjon siden «Broken Column» ble reist. Mye har forandret seg i måten kunst formidles på, både i museer og institusjoner og i det offentlige rom. Vi ser behov for å tenke helhetlig og sammenhengende når vi skal formidle skulpturene: Turistene ønsker gjerne fysiske brosjyrer og skilt plassert ut foran skulpturene, mens byens befolkning like gjerne henter opp mobilen fra lommen og skanner en QR-kode for mer informasjon på nettet.

Den digitale kartvandringen, som ble ferdig i juli 2020, er et av flere steg på veien i formidlingen, hvor vi forsøker å svare på de grunnleggende spørsmålene publikum ofte har.

Vi ønsker å teste ulike plattformer og apper for å nå de forskjellige målgruppene, og vi ønsker å engasjere publikum på en annen måte enn tidligere. Vi tror og håper at folk ønsker å dele sine egne opplevelser, lage egne fortellinger om verkene og bidra til å utvikle fortellingen om jernmennene.

La oss gi dem stemmer!

Se 13 av jernmennene rundt om i Stavanger:

Publisert: