Hvor ble det av 10-minuttersbyen?

DEBATT: Miljøpartiet de Grønne mener at slagord om urbanitet, 10-minuttersby og bærekraftig arealutvikling nå må bli fulgt opp i praksis, ikke bare i valgtalene.

«Sentrumsplanen viser at det fortsatt er stort potensiale for fortetting i bykjernen. Ved reguleringen på Ullandhaug (bildet) gjør vi derimot stikk motsatt og nuller ut intensjonen i sentrumsplanen", skriver Thomas Bendiksen.

Debattinnlegg

 • Thomas Bendiksen
  Thomas Bendiksen
  Kommunalstyret for byutvikling, MDG
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Under kommunevalget i 2015 snakket politikerne fra flere partier varmt for 10-minuttersbyen. Nærhet mellom boliger, arbeidsplasser og tjenestetilbud er et at de viktigste grepene vi kan gjøre for en enda bedre by. For å nå de nasjonale klimamålene, har kommunen et stort ansvar for å redusere biltrafikken, for eksempel gjennom god areal- og transportplanlegging. På papiret er det politisk vilje.

Bondefanget

Det virker derfor ganske så meningsløst når det nå foreslås en ny reguleringsplan for Ullandhaug-området, med utbygging av det nye sykehuset og videre utbygging av universitetet. Dette utgjør større arealer enn sentrumsplanen. Historien er at bystyret i Stavanger vedtok at sykehuset skulle plasseres på Våland, men Helse Vest og helseministeren ville det annerledes. Stavanger kommune er nå bondefanget til å få en reguleringsplan på plass, stikk imot føringene i kommuneplan og utkastet til sentrumsplan.

Skinnegående kollektivtransport skal utredes, men om dette blir noe av vil det ikke komme på plass før lenge etter åpningen av sykehuset.

I forslaget til områdereguleringen for Ullandhaug, som ble behandlet i kommunalstyret for byutvikling i desember, legges det opp til en bilandel på ca. 40 prosent, mens kollektivandelen skal være minimum 17 prosent, sykkel 20 prosent og gående 15 prosent. Ikke særlig ambisiøst i en ny regulering når nullvekstmålet krever at transportvekst i hele storbyområdet skal skje med kollektivtransport, sykkel og gange.

Les også

Museet har en viktig rolle i byutviklingen

Skinnegående kollektivtransport skal utredes, men om dette blir noe av vil det ikke komme på plass før lenge etter åpningen av sykehuset. Rekkefølgen burde være omvendt. I Ørestad, et av Københavns størst utbyggingsområder de siste 15 årene, var dette selvfølgelig. Først etablerte de en metrolinje i et lite utbygd område, og deretter bygde man boliger og næring langs linjen etter behov.

Nuller ut intensjonen

Et av de viktigste punktene i læreboken om byutvikling er at muligheten for fortetting og transformasjon skal utnyttes før nye utbyggingsområder tas i bruk. Sentrumsplanen viser at det fortsatt er stort potensiale for fortetting med flere boliger og arbeidsplasser i bykjernen. Ved reguleringen på Ullandhaug gjør vi derimot stikk motsatt og nuller ut intensjonen i sentrumsplanen.

Viktige funksjoner flyttes ut av sentrum, vi er i ferd med å skape et Stavanger sentrum del 2 på Ullandhaug. I debatten om plassering av ny brannstasjon brukes for eksempel argumentet om at dagens plassering på Lagårdsveien ikke lenger er forsvarlig fordi avstanden er mer enn ti minutter til det nye sykehuset. Det er nok ikke siste gang vi hører slike argumenter, transportbehovet blir unødvendig økt og sentrumskjernen blir uthulet.

Les også

Cecilie Bjelland om byutviklingen: «Noen har tatt for lett på jobben sin»

Helhetlig og effektiv kollektivløsning

Muligheten til å endre vedtaket om nytt sykehus på Ullandhaug svinner hen. Men, for å gjøre skaden minst mulig trengs det en helhetlig og effektiv kollektivløsning. Utbyggingen må videre være nøktern og dyrkede arealer må ivaretas. Dette fordi vi har et ansvar både ovenfor matsikkerhet og klima.

Les også

 1. Rapport: Sykehus på Våland gir best byutvikling

 2. Det er Stavanger Ap som har tatt for lett på jobben med byutvikling

 3. Når byutviklingen viser seg mislykket, skjenk oss heller ut av sorgene

Publisert:
 1. Ullandhaug
 2. Byutvikling
 3. Sykehus
 4. Kollektivtransport
 5. Sykkel

Mest lest akkurat nå

 1. Politiet: «Flere meldinger om trær som har veltet, gjenstander fra hus som rives av i vinden og båter som har slitt seg»

 2. Viking-tilskuer utestengt etter rasistiske rop mot Glimt-spiller

 3. Møt rogalendingene som forlater regjeringsapparatet

 4. Dette anlegget kan snart gi deg høyere strømpris

 5. – Politiet hadde ikke tid til å komme

 6. Viking-talenter tatt ut på landslaget