Utredning viser at målene om inkludering i skole, arbeid og bolig ikke er nådd

Utviklingshemmede diskrimineres fortsatt.

«Utvalgets samlede forslag viser at det gjennom enkle grep er fullt mulig å gjøre endringer og forbedringer i situasjonen for utviklingshemmede», skriver leder i Rettighetsutvalget Osmund Kaldheim.

Debattinnlegg

 • Osmund Kaldheim
  Leder i Rettighetsutvalget, rådmann i Drammen kommune
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

For 25 år siden skulle uretten mot utviklingshemmede stanses gjennom avvikling av sentralinstitusjonene. Rettighetsutvalget, som overleverte sin utredning denne uken, viser at målene om inkludering i skole, arbeid og bolig ikke er nådd. Utviklingshemmede diskrimineres fortsatt. Utvalget foreslår åtte løft for å sikre at utviklingshemmede får oppfylt sine grunnleggende rettigheter på lik linje med andre.

Barnets beste må styre utformingen

Familier med utviklingshemmede barn kan trenge bistand og avlastning. I dag legges det liten vekt på barnas beste og familiens ønsker i utformingen av omsorgstilbudet. Mange barn vokser opp på institusjon. Utvalget mener at hensynet til barnets beste må styre utformingen av omsorgstilbudet. Utvalget foreslår samme krav til kvalitet, godkjenning og tilsyn for barne- og avlastningsboliger som for barneverninstitusjoner.

Les også

Foreldre vurderer politianmeldelse etter at utviklingshemmede elever ble straffet og krenket på skolen

Det må settes klare læringsmål som følges opp regelmessig, som for andre elever.

I skolen får utviklingshemmede ofte et dårligere undervisningstilbud enn andre elever, og er heller ikke inkludert i det sosiale og faglige fellesskapet. To av tre undervises av assistenter i stedet for lærere. 70 prosent av spesialundervisningen for utviklingshemmede gis utenfor klassen. Mange utviklingshemmede er i faste spesialklasser eller -skoler adskilt fra normalskolen og andre barn. Utvalget foreslår at også utviklingshemmede skal undervises av lærere. Det må settes klare læringsmål som følges opp regelmessig, som for andre elever. Flertallet i utvalget foreslår en godkjenningsordning for spesialskoler som skal sikre god kvalitet, og at skolene forbeholdes de med størst læringsutfordringer. Mindretallet foreslår å avvikle alle spesialskoler og faste spesialklasser.

Les også

Hornes satsing på utviklingshemmede i ferd med å rakne

Bare 10 prosent eier egen bolig

I voksen alder fortsetter utviklingshemmede å leve på siden av samfunnet. De fleste bor i kommunale bofellesskap med andre utviklingshemmede. Bare rundt 10 prosent eier egen bolig, mens 80 prosent av befolkningen som helhet er boligeiere. Assistanse og omsorg organiseres som «pakkeløsninger» tilknyttet bofellesskapet, fremfor at tjenestene bygges rundt personen. Utvalget foreslår at kommunene får utvidet ansvar for å bistå utviklingshemmede med å skaffe seg egen bolig. Tjenester skal ikke være knyttet til et bofellesskap, men til den enkelte.

Mange voksne utviklingshemmede har en passiv hverdag. Kun hver fjerde med utviklingshemming i yrkesaktiv alder er i jobb, og noen har verken tilbud om arbeid eller kommunal dagaktivitet. Utvalget foreslår at kommunene får et «sørge for ansvar» for å gi tilbud om tilrettelagt arbeid til alle fødte uføre. Dermed vil ansvaret være tydelig plassert. Kommunen kan samarbeide med bedrifter, frivillige, attførings- og vekstbedrifter, eller bruke egne arbeidsplasser for å tilby tilrettelagte arbeidsplasser.

Les også

Lanserer tiltak for å stanse omfattende diskriminering av utviklingshemmede

Å bli voksen er å få myndighet og frihet til å bestemme over seg selv. Mange utviklingshemmede trenger støtte for å ta selvstendige valg og styre egne handlinger. Dagens regelverk åpner for at den utviklingshemmede kan settes på sidelinjen ved at andre overtar myndighet og kontroll gjennom tvang eller vergemål. Utvalget foreslår å snu lov og regelverk slik at utviklingshemmede får nødvendig hjelp til å ta beslutninger.

Enkle grep

Utvalgets samlede forslag viser at det gjennom enkle grep er fullt mulig å gjøre endringer og forbedringer i situasjonen for utviklingshemmede. Hovedutfordringen er ikke ressursmangel, men hvordan tjenestene utformes og hvilke verdier og holdninger som ligger til grunn for lovgivning og tjenestetilbud.

Les også

 1. - Utviklingshemmede usettes for overgrep mens politiet somler

Publisert:
 1. Diskriminering
 2. Skole
 3. Bolig
 4. Lærere

Mest lest akkurat nå

 1. Fotgjenger med rullator påkjørt

 2. Sandnes kommune trapper ikke ned koronaberedskapen fra mandag

 3. Slik blir bompengesatsene på ny E39

 4. Hodesmell gjør Løkberg usikker mot Molde

 5. Anbefaler at samfunnet gjenåpner rundt månedsskiftet september/oktober

 6. – Endelig tror folk på min historie