Monarkiene i Skandinavia må avskaffes!

DEBATT: Denne helgen skal vi republikanere fra Skandinavia diskutere hvordan vi kan frigjøre våre demokratiske land fra de uforståelige restene av monarki vi har. Vårt mål er et helt monarkifritt Norden. Monarki er fundamentalt uforenlig med demokratiske verdier.

Monarki er fundamentalt uforenlig med demokratiske verdier. Derfor må de demokratiske landene i Skandinavia snarest bli republikker.
  • Per Hansen
    Internasjonal sekretær i Norge som republikk
  • Jennie Nises
    Nestleder i Republikanska föreningen (Sverige)
  • Søren Nøhr
    Internasjonal sekretær i Republik nu (Danmark)
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Tidligere var monarkiene begrunnet med at de styrte på vegne av guder. Kong Harald mener visst fremdeles det, for han insisterte på at han og framtidige regenter skal være med i den norske lutherske kirken.

De tre skandinaviske landene samt Finland og Island er blant de mest demokratiske statene i hele verden. Landene våre er ofte plassert på topp i internasjonale undersøkelser om demokratiets tilstand.

Vi kan imidlertid ikke slå oss til ro, men må fortsette å kjempe for å utvikle og styrke folkestyret. Det grunnleggende prinsippet for politisk demokrati er at all offentlig makt skal utgå fra folket. I et demokratisk samfunn må alle offentlige registre være åpne for alle borgere. Valg bør stå i sentrum for tjenesteavtaler, ikke familietilhørighet.

Spania ble monarki ved tvang

For folkestyrte land som Danmark, Norge og Sverige er det uverdig at rollen som statsoverhode går i arv innenfor den samme familien. Ikke bare det, de nordiske monarkiene har også slektsbånd seg imellom.

I løpet av det siste århundret har mange land endret styreform fra monarki til republikk. For eksempel har folkeavstemninger betydd slutten på monarkiet i Hellas og Italia. Det er fortsatt debattanter som hevder at monarki har fordeler som veier tyngre enn de demokratiske idealene, men hvis monarki var bedre enn republikk, er det vanskelig å forstå hvorfor ingen land som får sin uavhengighet velger å bli kongeriker.

Da Finland og Island ble selvstendige nasjoner, innførte de republikker. Enda mer moderne eksempler, som Montenegro og Slovenia har valgt å bli republikanske stater. Land som har avskaffet monarkiet pleier heller ikke å gjeninnføre det.

Spania blir noen ganger tatt opp som et eksempel på det motsatte av rojalister, men der ble monarkiet gjeninnført under diktaturet etter den spanske borgerkrigen, med selveste diktatoren Francisco Franco som regent. Franco styrte til sin død i 1975, da han ble etterfulgt av sin utpekte etterfølger, Juan Carlos fra Bourbon. Det var altså ikke et demokratisk og fritt Spania som la grunnlaget for gjenopprettelsen av monarkiet.

En utdatert styreform

Det er i dag 43 monarkier i verden, hvorav 15 har den britiske kongen som statsoverhode. I november i fjor gikk øynasjonen Barbados over til republikk. Flere land som har den britiske kongen som statsoverhode forventes å avskaffe monarkiet i sine land i nær fremtid. Dette inkluderer for eksempel Australia.

Monarki er en utdatert styreform. Det er bedre sent enn aldri å sørge for at Skandinavia også får demokratisk utnevnte statsoverhoder. Vi kjemper for at alle statsoverhoder i Norden ikke skal utnevnes via arv, men utnevnes demokratisk. Dagens system burde være utenkelig i alle demokratiske stater, også i våre skandinaviske land.

På begynnelsen av 1900-tallet var det bare noen få republikanske land i Europa. Til tross for voksende politiske bevegelser for demokrati, var monarki fortsatt den dominerende styreformen. I løpet av århundret forsvant monarkiet i de fleste land. I de nordiske landene er det imidlertid fortsatt slik at innbyggerne i tre av fem land ikke har noen innflytelse over hvem som har det høyeste offentlige vervet. Vi er overbevist om at når det først er innført republikker i hele Norden, vil det snart være ganske mange som ikke ønsker å gjeninnføre de gamle styreformene.

For folkestyrte land som Danmark, Norge og Sverige er det uverdig at rollen som statsoverhode går i arv innenfor den samme familien. Ikke bare det, de nordiske monarkiene har også slektsbånd seg imellom.
Publisert: