Kan vi få ha Sørmarka i fred?

DEBATT: Innbyggerne våre fortjener også i fremtiden å få ha en skog hvor en kan gå i fred og ro om en vil, og slippe busslass med folk.

«Nå er det dessverre allerede gjort inngrep i Sørmarka med det nye sykehuset og sykkelmotorveien. Det holder i massevis», skriver Kristoffer Sivertsen. Illustrasjon av planene ved Ullandhaugtårnet.
  • Kristoffer Sivertsen
    Kommunestyremedlem Stavanger FrP
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Aftenbladet skriver 26. januar om hvordan kommunedirektøren innstiller på å gjøre inngrep i Sørmarka gjennom å bruke foreløpig estimert 62 millioner kroner på å lage Ullandhaugtårnet til en turistattraksjon under dekke av 900-årsjubileet for Stavanger by, Domkirke og bispedømme – hvor Ullandhaugområdet er en av tre hovedsatsinger.

Uklok pengebruk

Frp mener dette er en uklok bruk av skattebetalernes penger, og at vi heller bør spare pengene. Fordelen med det er at vi samtidig også lar Sørmarka forbli Sørmarka, og være et sted først og fremst for innbyggerne.

Det spesielle med Ullandhaugtårnet i dag er at det er så fredelig.

Innbyggerne våre fortjener også i fremtiden å få ha en skog hvor en kan gå i fred og ro om en vil, og slippe busslass med folk. Alle de tre konseptene som er skissert for Ullandhaugtårnet, vil medføre inngrep og endre områdets fredelige karakter. Er det egentlig noen vits i å ødelegge noe som fungerer fint i dag og som gir innbyggerne ro og fred? Jeg mener svaret på det må være nei.

Det er bedre å prioritere andre ting til 900-årsjubileet enn å gjøre en irreversibel skade på Stavangers grønneste juvel. Det spesielle med Ullandhaugtårnet i dag er at det er så fredelig. Det er det som gir en unik opplevelse. Busslass med folk vil ødelegge det – og som kommunedirektøren selv skriver i saken, vil det nettopp tiltrekke langt flere besøkende til området. Det vil selvfølgelig legge press på dyre- og fuglelivet i området.

Det som i dag er en vei som folk kan rusle på, ønsker kommunedirektøren å etablere en egen oppstillingsplass for busser. Dette vil endre hele opplevelsen av området. I tillegg legger kommunedirektøren opp til ekspropriasjon og omtaler det bemerkelsesverdig nok som en «helhetlig portal». Det er heller ikke positivt.

Bør skrinlegges

Nå er det dessverre allerede gjort inngrep i Sørmarka med det nye sykehuset og sykkelmotorveien. Det holder i massevis. Nå bør vi i det minste få kunne ha Sørmarka i fred. Det er ingen grunn til å hogge ned skog eller gjøre inngrep i naturen, for dette prosjektet som bør skrinlegges.

Publisert: