Hvor dyrt kan en barnehage bygges?

DEBATT: Den offentlige pengebruken og investeringslysten i Stavanger kommune ser ut til å stige i takt med kommunens inntektsøkninger i de senere år.

I utgangspunktet kan det stilles spørsmål om hvorfor Stavanger kommune skal bruke 60–70 millioner kroner på 60 barnehageplasser når behovet for barnehageplasser er avtagende i Stavanger i årene framover.
  • Sveinung Pedersen
    Stavanger
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Når man ser på prisoverskridelsene på Bussveien, Lervig skole, Rådhuset med mer, burde man kanskje forvente noe selvkritikk om lite effektiv bruk av skattebetalernes penger fra kommunens?

Torstein Gjesteland stilte i et Aftenblad-innlegg spørsmål om kommunen sløser når de bygger nytt? Og må det være så dyrt? Han fikk ikke særlig respons. Politikere og kommuneadministrasjonen var bemerkelsesverdig tause. Kommunens mantra synes å være å investere i nye skoler og barnehager – koste hva det koste vil. Det virker som om det er tverrpolitisk enighet om det.

Arbeidet med Strømvik barnehage på Storhaug er startet. Ifølge politisk vedtak skulle barnehagen vært ferdig allerede. I mellomtiden har kostnadene økt med 30 prosent, og det er fortsatt usikkert når barnehagen vil bli ferdig.

Barnehage i pensjonistland

I utgangspunktet kan det stilles spørsmål om hvorfor Stavanger kommune skal bruke 60–70 millioner kroner på 60 barnehageplasser når behovet for barnehageplasser er avtagende i Stavanger i årene framover, ifølge kommunens egen barnehagerapport. Plasseringen av barnehagen er dessuten ikke akkurat midt i smørøyet for kundegruppen. Rundt barnehagen vil det i mange år framover være et større behov for sykehjemsplasser enn for barnehageplasser. Og innenfor dette området bygges det dessuten allerede en større barnehage på Teknikken-tomten på Våland.

Kvadratmeterprisen for Strømvik barnehage er i realiteten er bortimot det doble av tilsvarende pris for Årets skolebygg i Norge i fjor, KF-skolen i Stavanger. 30000 kroner per kvadratmeter for KF-skolen, mot 50000 kroner for den kommunale barnehagen, som er minus tomtekostnaden fordi kommunen allerede eier tomten. Sjur Elling Haga gir i sin kronikk i Aftenbladet 23. juni gode anbefalinger om optimalisering av investeringspenger for bygg. Det virker ikke som en eneste kommunepolitiker har utfordret sitt eget barnehageprosjekt og stilt spørsmålet: bygges det et drømmeslott for barna?

For mange kokker?

En åpenbar og umiddelbar grunn til økte kostnader er bruken av hele 20 forskjellige prosjekteringsansvarlige som hver for seg har fått fritt spillerom til idéutvikling. Bidrar ikke dette heller til å pulverisere ansvaret? Det virker ikke som om kommuneadministrasjonen er særlig opptatt av pengebruken, eller å sikre et forsvarlig kostnadsestimat.

Min påstand er at den rådende prosjektforsinkelse i seg selv sannsynligvis også kan føre til ytterligere kostnadsøkninger. Det er selvfølgelig ønskelig med gode barnehager for barna, men alle skattytere har også et krav om at kommunal bruk av sine skattepenger er effektiv, etterrettelig og forsvarlig. Er det tilfellet med Strømvik barnehage?

Kvadratmeterprisen for Strømvik barnehage er i realiteten er bortimot det doble av tilsvarende pris for Årets skolebygg i Norge i fjor, KF-skolen i Stavanger.
Publisert: