Hoffmanns ulike roller

DEBATT: Når Kristin Hoffmann skriver betalte kommentarer om et omstridt byutviklingsprosjekt i Stavanger, burde ikke noen for skams skyld ha opplyst at hun selv er nabo?

Kristin Hoffmann, som er utdannet som journalist og livnærer seg som forfatter, har vært fast gjesteskribent i Aftenbladet hver sjette uke siden februar 2018. Hun bor på Storhaug-siden i Paradis i Stavanger, på den andre siden av Hillevågsvatnet for hvor Paradis-utbyggingen skal skje på Våland-siden.
  • Ståle Frafjord
    Ståle Frafjord
    Journalist i Rosenkilden
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I ett år har Kristin Hoffmann fått publisert flere gjestekommentarer i Stavanger Aftenblad om utbyggingsplaner i Paradis. Hverken hun eller avisen opplyste at Hoffmann bor i Paradis og kan bli berørt av utbyggingen.

Den siste i rekken av flere kommentarer omhandler Rosenkildens redaksjonelle omtale av «Operasjon Paradis». Magasinet Rosenkilden eies av Næringsforeningen i Stavanger-regionen.

Hoffmanns hovedanliggende at Næringsforeningen forsøker å «skape inntrykk av at politikerne er lurt», og kritiserer oss for å ikke si seg «tjent med åpenhet».

Hoffmann skriver syrlig og godt, er en viktig kritisk stemme, men tituleres alltid som journalist og forfatter. Flere av kronikkene handler om Paradis-utbyggingen direkte, andre henviser til Paradis. At hun selv bor i Paradis, nevnes aldri med et ord.

Grunneiere som kan bli berørt av en utbygging, vil normalt varsles ut fra en konkret vurdering dersom planforslaget kan ha følger for sol- og skyggeforhold, støysituasjon, trafikkforhold etc. Hoffmann har selv sendt inn en merknad til planbeskrivelsen for Paradis der hun mener «planprogrammet ikke tar tilstrekkelig hensyn til bylandskap, topografi og landskapsform», og «at det er for høy og massiv bebyggelse som vil kunne påvirke omkringliggende bydelers særpreg og identitet.»

Aftenbladet svarer: - Jo, dette burde vi opplyst om. Les tilsvaret her:

Les også

-Jo, det burde vi gjort leserne oppmerksomme på

Alminnelig klokt

Så sent som i fjor skrev også Hoffmann at «det er i alminnelighet klokt å stille spørsmål ved de ulike interessenes agenda og egennytte». Det burde også omfatte henne selv. De fleste andre beboere i Paradis som har engasjerte seg, har opplyst at man er beboer. Selv tidligere styreleder i Stavanger Arkitektforening, Olav Hodneland, har skrevet et debattinnlegg og signert som «beboer i Paradis». Det er en viktig demokratisk rettighet beboere har. For Hoffmann går alt under fanen byutvikling.

Selvfølgelig må også Hoffmann kunne skrive kritisk om det som skjer i nabolaget. Men ikke som journalist uten at leseren blir gjort oppmerksom på at man har flere roller. Det handler om åpenhet og tillit, enten man er journalist eller professor ved universitetet. At dette ikke er gjort, betegner Aftenbladet i dag som en «glipp», og har nå lagt inn en setning i etterkant av tre gjestekommentarer hvor det opplyses at Hoffmann selv bor i Paradis. At ekspert i presseetikk, Gunnar Bodahl-Johansen, mener leserne har en selvfølgelig rett til å vite om slike forhold, er heller ingen overraskelse.

Reaksjoner

Rosenkildens omtale av Operasjon Paradis har aldri kritisert engasjementet i Paradis, slik Hoffmann hevder. Det saken dokumenterer er at de som har stått bak et stort antall kronikker, folkemøte, politikerdebatt, nettgrupper, politiker-intervjuer og hundrevis av innlegg på sosiale medier, er en liten og svært aktiv gruppe som kaller seg Byutvikling Stavanger – der de fleste initiativtakerne bor i 4012 Storhaug.

Gruppen beskriver seg som «et fritt og åpent forum for alle som ønsker å debattere/informere rundt lokal byutvikling», men jobber aktivt mot forelagte planer for Paradis. Administratorene og initiativtakerne polemiserer daglig og aktivt mot andre som har et annet syn på Paradis-planene enn dem selv. Dette er langt fra det samme som Hoffmann ser som et folkeengasjement fra sitt utsiktspunkt i Paradis eller «et nasjonalt eksempel på lokalt engasjement, hvor nye politikere lyttet til velfunderte synspunkt.»

Til inntekt for

Hoffmann bekrefter bare det artikkelen i Rosenkilden belyser: Hvordan en liten gruppe tar eget aktivitetsnivå til inntekt for et stort innbyggerengasjement – i en sak som aldri har vært til behandling i et folkevalgt organ, og der det «folkelige engasjementet» også blir brukt politisk.

Næringsforeningen er en non-profit organisasjon med to tusen medlemsbedrifter. Magasinet Rosenkilden tar opp saker som har interesse både for næringslivet og ansatte i små og store bedrifter. Redaksjonen har lang redaksjonell erfaring og kompetanse fra store, norske mediehus. Den artikkelen Hoffmann kritiserer er laget etter rene journalistiske kriterier, alle kilder er åpne, intervjuene gjennomlest og godtatt. Saken kunne stått fjellstøtt i hvilken som helst avis – som andre redaksjonelle nyhetssaker i Rosenkilden. Derfor siteres også mange av disse sakene i andre medier.

Det er i innbyggernes og lesernes interesse at også gjestekommentator og journalist Kristin Hoffmann utviser den samme åpenheten hun kritiserer andre for å mangle.

Les også

Kristin Hoffmann: «Når innbyggerne blir avfeid og får ego-stempel»

Les også

Kristin Hoffmann: «Når store byggeprosjekt er i åpen konflikt med sosiale, estetiske, historiske og kulturelle hensyn, skulle to streker under miljøgevinsten vært et must»

Les også

Kristin Hoffmann: «Paradis kan bli et nasjonalt eksempel på lokalt engasjement hvor nye politikere lytter til velfunderte synspunkter»

Les også

Kristin Hoffmann: «Lundberg og Aftenbladet sparker opp åpne dører»


Publisert: