Velg klimatiltak og dialog framfor skam

CRUISE: Mens MDG vil påføre folk skam og bygge borg rundt Stavanger, vil Venstre kutte utslipp sammen med næringslivet og ha en liberal by hvor turister ønskes velkommen, uavhengig av fremkomstmiddel.

Nærmere 250 cruiseskip skal besøke Stavanger i år. Mange av passasjerene tar tar turen innom Gamle Stavanger for å se på den idylliske trehusbebyggelsen, som her i Øvre Strandgate.
  • Jan Erik Søndeland
    Jan Erik Søndeland
    Ordførerkandidat, Stavanger Venstre
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Av: Jan Erik Søndeland Ordførerkandidat, Stavanger Venstre.

I onsdagens utgave av Aftenbladet hadde MDGs ordførerkandidat Daria Maria Johnsen et oppsiktsvekkende innlegg der hun slo fast at MDG vil forby all cruisetrafikk til Stavanger, uansett om de kobles til landstrøm eller ei.

I Stavanger er det fra før full tverrpolitisk enighet om følgende:

  1. Det skal etableres landstrøm-tilbud så raskt som mulig.
  2. Cruiseskipene skal flyttes ut av Vågen.
  3. Det skal innføres sterk miljødifferensiering av havneavgiftene i disfavør de skitne skipene.
  4. De mest miljøvennlige skipene skal prioriteres hvis det ikke er nok kaiplass.
  5. Ankomstene skal jevnes ut slik at turistvolumet spres bedre gjennom året.

Dette er i tråd med den nasjonale cruiseavtalen vi i februar 2019 inngikk med de andre vertskommunene for cruisetrafikk i Norge.

Jan Erik Søndeland, ordførerkandidat for Venstre i Stavanger

Brudd med tidligere politikk

Hvis MDG mener det ikke lenger er nødvendig å investere i landstrøm i Stavanger er dette et brudd med partiets tidligere politikk, og markerer et skarpt skille mellom MDG og Venstre. Venstre går i front for å få realisert landstrøm i Stavanger snarest mulig, og vi er villige til å bla opp de pengene som trengs for få det på plass innen 2023.

Hvis ikke MDG har endret standpunkt, er det direkte selvmotsigende å argumentere for at cruiseturismen skal forbys i Stavanger ut fra et klimaperspektiv. Med landstrøm på plass blir det jo ingen utslipp. Vi får også et effektivt virkemiddel vi kan bruke til å gi cruisenæringen sterke insentiver til å få landstrøm-kontakter på sine skip snarest mulig. Slik kan Stavanger bruke sin posisjon som havneby til å drive frem en grønnere skipsfart. Da kutter vi utslipp både lokalt og internasjonalt.

Det er også bred politisk enighet om å styrke Stavanger sentrum med mer aktivitet. Alle er enige om at cruiseturismen tilfører næringslivet i byen aktivitet og store pengebeløp, som igjen blir skatteinntekter vi kan bruke på våre lokale velferd.

Les også

LES OGSÅ: Rødt foreslår ett cruiseskip i uka, næringen rister på hodet

Les også

LES OGSÅ: Jobbene kommer ikke av seg selv

Snubler i egne bein

I sin iver etter å «fremstå best» på miljø, snubler MDG i sine egne bein og avdekker realitetene av sin politikk, som dessverre vil være destruktivt for både næringslivet, den liberale folkesjelen i Stavanger, og paradoksalt nok, skadelig for klimakampen.

Venstre er miljøpartiet med næringsvett. Under forutsetning av at virksomheten er bærekraftig, hilser vi derfor nye næringer velkomne til Stavanger. Tor Christian Sletner fra CLNA viser i sitt innlegg i Aftenbladet 19. juli at cruisenæringen vil være med på den grønne omstillingen. Venstre vil derfor utfordre Sletner direkte på i hvilken grad CLNA kan gå foran og bidra med investeringsstøtte til et landstrømanlegg i Stavanger.

MDG ønsker å bygge en usynlig borg rundt Stavanger, hvor fra de kan rope «skam dere» til alle turister som skulle være så dumme å seile hit med cruiseskip. Attpåtil, ifølge Johnsen, med «luksuriøse» skip. Fy skamme seg. Alle sammen om bord.

Venstres har en annen tilnærming. Vi sier ikke "flyskam", "cruiseskam" eller "kjøttskam". Venstre mener alle turister er like velkomne, uansett om de ankommer med cruiseskip, fly, tog, sykkel eller campingbil. Venstre vil ha en positiv miljøpolitikk som får alle med, ikke en negativ politikk som skaper motsetninger og moraliserer over andre menneskers valg.

Publisert: