Stavangerpolitikerne har en naust-lekse å gjøre

BYGGESKIKK: Aftenbladet melder at stavangerpolitikerne viser interesse for naustsaken. Det er bra, for det er de som må ta konsekvensene, enten naustet får stå eller kreves revet.

Publisert: Publisert:

Nye Stavanger kommune har mange eiere av naust-tomter som kan få lyst til å bygge moderne naust som det på Sokn. Derfor bør politikerne legge en slagplan for hvordan naustsaker skal behandles i framtiden, mener innsenderen. Foto: Fredrik Refvem

Debattinnlegg

 • Leif C. Middelthon sr.
  Høyesterettsavdokat em.

Men først må det avklares hvilket handlingsrom man har. I en lederartikkel nevner Aftenbladet indirekte riving som en mulighet ved å uttale at: "Det kan være gode grunner til at Jostein Eianes naust bør få stå" Jeg hadde gjerne sett hvilke grunner det siktes til. Men avisen nøyer seg med å si at : "Gjort er gjort, og spist er spist".

Som kjent er det et formål med reguleringsplanen å gi grunneier mulighet for utleiehytter. Man kunne latt det bli med det. Men planen fikk også som formål å sikre samfunnet bygg "i tradisjonell stil der lokal byggeskikk for sjøhus blir ivaretatt". Da kan man ikke nyttiggjøre seg det ene formål og gi blaffen i det andre.

Hvis leder av Rennesøy PMU Eli Schanches utsagn til Aftenbladet om at "bygget er langt fra den tradisjonelle nauststilen" er riktig , hadde hverken PMU eller rådmannen myndighet til å godkjenne bygget. Det skulle vært krevet ny reguleringsplan uten krav om tradisjonell sjøhusstil. Under enhver omstendighet kan ikke "tradisjonell nauststil" erstattes med "arkitektonisk kvalitet"og "spennende arkitektur", slik Schanche med flere synes å mene.

Les også

De to naustene til kong Salomo og Jørgen hattemaker

Hva kan redde naustet?

Det eneste som kan redde bygget er om det, tross Schanches utsagn, blir vurdert til å ha nok preg av tradisjonelt sjøhus, Dette blir det første politikerne må ta stilling til. Hvis svaret blir nei, blir neste spørsmål hvilke følger det bør få.

Utgangspunktet er da at Eiane har fått en uberettiget fordel. Straffeloven §276 a sier at straffbar korrupsjon foreligger når noen "for seg selv eller andre mottar eller aksepterer tilbud om en utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag" Det kreves ikke at den som gir fordelen mottar vederlag (bestikkelse). Men fordelen må være bevisst hos begge parter, og den må være "utilbørlig".

At fordelen har vært bevisst hos rådmannen og byggherren/varaordføreren med deres felles kjennskap til regelverk og praksis er klart. Når det gjelder "utilbørlighet" er det av rådmannen påpekt at forskjellsbehandling ikke foreligger. Forskjellsbehandling ville innebåret særfordel også i forhold til andre som fikk avslag, men er ikke nødvendig for å konstatere utilbørlig fordel i forhold til reguleringsplanen.

Andre kan dessuten ha latt være å søke, eller har lojalt nøyet seg med det mindre boareal vanlig nausttak gir anledning til. Spørsmålet stavangerpolitikerne må ta stilling til er altså om godkjennelsen av Eianes bygg var utilbørlig og dermed innebar korrupsjon. Tør man ikke hevde det, har man ikke grunnlag for å kreve riving.

Kan bli nye saker

Stavanger har ved kommunesammenslåingene fått mange eiere av naust-tomter som den på Sokn. Hvis disse får regulert på samme måte som Eiane til utleiehytter, vil saken, slik Schanche påpeker, gi presedens. Det betyr at hvis naustet får bli stående, kan ikke andre nektes tilsvarende eksteriørbetinget økt boareal som på Sokn.

Da blir det en dårlig løsning å pålegge politikerne i hver byggesak å trekke grensen mellom funkis og tradisjonell sjøhusstil. Da får man heller vurdere å ta nauststil-kravet ut av planen, eller kreve at boarealet i reguleringsplanen begrenses til hva som ved vanlige sjøhustak er mulig mellom naustveggene.

Til slutt: Jeg er enig i at sauebondens naust på Bokn bør få stå, men det reparerer ikke det som har skjedd på Sokn

Publisert:

Les også

 1. «Det kan være gode grunner til at Eianes naust bør få stå»

 2. – Jeg må si jeg blir betenkt hvis dette skal bli vanlig i naust­miljøene i fylket

 3. Stavanger Høyre: - De to naustene er ikke sammenlignbare

Mest lest akkurat nå

 1. Nytt avslag for Biltema på Forus: Nå går saken til departementet

 2. Norge kan bli rødt om to uker

 3. Ryfast fortsatt gratis – Vegvesenet hever kontrakten med Tecsidel

 4. Hun danket ut politikere i kampen om Stavanger-jobb

 5. Jakob og Filip kan bryte drømmegrensen under spesielle forhold i Monaco

 6. Politiet har funnet båt i Stavanger - etterlyser eier