• «Sandnes kommune (og Sp i Sandnes) har i prosessen med sammenslåing med Forsand fulgt det regelverket som kommunene var pålagt å følge i kommunestrukturprosessen og som fylkesmannen var prosessleder for», skriver Martin S. Håland og Sofie Margrethe Selvikvåg. Jon Ingemundsen

Historieforfalskning om kommunesammenslåing

DEBATT: Det er Stortinget som har gjort vedtak om kommunesammenslåing mellom Forsand og Sandnes, og det er Stortingets flertall Gunnar Jan Johnsen må rette sin harme mot.