Slik kan vi skape 250.000 jobber på ti år

NÆRINGSUTVIKLING: Det er jobbene som skaper inntekter og muligheter for deg – og skatteinntekter og velferd for samfunnet. Veien ut av krisen er å skape flere private jobber. Her er fire muligheter.

Vi skal levere digitale tjenester og tjenester til hjemmet, og være profesjonelle problemløsere, tilby hjelpetjenester og opplevelser, og i større grad levere tjenester utenfor Norge, skriver lederen i NHO Rogaland, Tone Grindland.
  • Tone Grindland
    Tone Grindland
    Regiondirektør, NHO Rogaland
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Sammen med våre medlemsbedrifter, noen av landets fremste analysemiljøer, organisasjoner og akademia har NHO laget et veikart for fremtidens næringsliv kalt «Neste trekk.» Kartet skal gi svaret på hvordan vi skal skape inntil 250.000 private arbeidsplasser i løpet av dette tiåret.

Energi og grønn industri

Vi har alltid bygget samfunn og bedrifter på våre naturressurser, med høy kompetanse, og ny teknologi. Fremtidens næringsliv bygger vi på skuldrene til det næringslivet vi har i dag. Norge kan ikke være verdensmester på alt, men vi skal ligge i vinnerheatet der hvor vi har våre fortrinn.

Hva betyr det?

For det første: Norge skal bli ledende innen grønn industri- og energiproduksjon. Ifølge Sintef kan vi opprettholde verdiskapingen fra energi og industri i fremtiden, samtidig som vi oppfyller våre klimaforpliktelser. Det krever en satsing av historiske dimensjoner – på karbonfangst- og lagring, på grønne elektriske verdikjeder som havvind, hydrogen og batterier, og på bio- og sirkulærøkonomi.

For det andre: Norge skal ta posisjonen som verdens kontrollrom. Flere store gevinster fra digitaliseringen er enda ikke høstet. Tall fra Menon viser at databasert verdiskaping kan dobles og nå ca. 300 milliarder i 2030. Innenfor autonome systemer og digital tvilling-teknologi har norske bedrifter et globalt forsprang. Da er en helt avgjørende forutsetning at det etableres en digital infrastruktur som er dimensjonert til å møte næringslivets behov.

Digitale oppfinnelser

For det tredje: Vi skal utvikle vår største sysselsetter. Åtte av ti sysselsatte i Norge jobber i tjenestesektoren som har vokst voldsomt de siste 30 årene, og forventes å gjøre det også fremover. Menon anslår at tjenestenæringene samlet kan sysselsette 320.000 flere enn i dag i 2050, og ha en verdiskaping på 1700 milliarder kroner – en vekst på 55 prosent. Vi skal levere digitale tjenester og tjenester til hjemmet, og være profesjonelle problemløsere, tilby hjelpetjenester og opplevelser, og i større grad levere tjenester utenfor Norge.

For det fjerde: Vi skal handle mer. De grønne løsningene, den nye teknologien, tjenestene og kompetansen – må eksporteres. Handel har alltid vært en bærebjelke i norsk økonomi. Nå må vi knytte enda tettere bånd til EU, få på plass handelsavtaler med viktige økonomier utenfor Europa og få på plass en offensiv eksportstrategi.

Meldingen fra bedriftene er klar: vi må ha en offensiv næringspolitikk for å sikre jobbskaping, grønn omstilling og nye eksportbein å stå på for norsk økonomi. Hensynet til jobbskaping må gjennomsyre all politikk. For fremtidens næringsliv er fremtidens Norge, og broen til fremtidens næringsliv bygger vi nå.

Publisert: