• Rammebetingelsene er ulike, og «derfor er det ikke riktig å sammenligne forskjellen mellom dagens vederlag og vederlaget i en konkurranse», skriver regiondirektør Rune Ophus i Vy Sør. Berit Roald, NTB scanpix

Aftenbladet sammenligner epler og pærer i lederartikkel om jernbanen

JERNBANE: Lederen i Stavanger Aftenblad onsdag 19. juni, «La svenskene prøve seg», hevder at differansen mellom det Vy i dag får fra staten (vederlag) for å kjøre tog i nord og det som ble levert i anbudet, skyldes dårlig ledelse fra Vy.