Aftenbladet sammenligner epler og pærer i lederartikkel om jernbanen

JERNBANE: Lederen i Stavanger Aftenblad onsdag 19. juni, «La svenskene prøve seg», hevder at differansen mellom det Vy i dag får fra staten (vederlag) for å kjøre tog i nord og det som ble levert i anbudet, skyldes dårlig ledelse fra Vy.

Rammebetingelsene er ulike, og «derfor er det ikke riktig å sammenligne forskjellen mellom dagens vederlag og vederlaget i en konkurranse», skriver regiondirektør Rune Ophus i Vy Sør.
  • Rune Ophus
    Rune Ophus
    Regiondirektør, Vy Sør
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

«Når Vy selv mener de framover skulle klare å drifte disse strekningene for en brøkdel av hva de får i vederlag i dag, og SJ mener de skal klare det for en femtedel, uten å kutte i bemanning, lønning og vilkår, så inngir ikke det særlig tillit til at Vy har skjøttet sine oppgaver på aller beste måte», skriver Stavanger Aftenblad i lederartikkelen.

Les også

SJ vant anbudet om sju togstrekninger i Norge

Les også

Tidligere NSB-sjef: Politikere lider av konkurransehysteri

Ulike forutsetninger

Det er ikke de samme rammebetingelsene som gjelder i dagens trafikkavtale på tre år som i en kontrakt i konkurranse over en tiårsperiode, og derfor er det ikke riktig å sammenligne forskjellen mellom dagens vederlag og vederlaget i en konkurranse.

Dagens vederlag er et resultat av forhandlinger om en trafikkavtale med Jernbanedirektoratet for årene 2019–2022. I Stavanger Aftenblads leder blir Vys betaling for 2019 sammenlignet med et gjennomsnittsår for en tiårsperiode, fra 2020–2030. I praksis vil vederlaget i anbudene være høyere det første året og deretter fallende gjennom perioden.

Fire punkter

Her er en forklaring på hvorfor det er forskjell mellom 2019-vederlaget Vy får fra Jernbanedirektoratet og årlig gjennomsnitt for Vys tilbud for tiårsperioden:

  • Vy har lagt til grunn flere avganger og passasjervekst gjennom hele anbudsperioden. Befolkningsvekst og et bedre togtilbud ville gitt økte billettinntekter. Dette hadde redusert vederlaget fra staten gjennom hele kontraktsperioden. Vy forventet økte trafikkinntekter i nord på i overkant av 350 millioner kroner (årlig gjennomsnitt). Dette er basert på økt antall reiser, bedre produkter og økt inntekt på populære strekninger og avganger.
  • Underleverandører av togvedlikehold, renhold og serveringstilbud ble konkurranseutsatt. Det ville gitt oss lavere kostnader og behovet for vederlag ble tilsvarende lavere. For Vy utgjorde reduksjonen i disse kostnadene et årlig gjennomsnitt på ca. 130 millioner kroner, selv med flere togavganger.
  • Leien av tog som skal betales til Norske tog, reduseres gjennom hele perioden (og er lik for alle operatører). Gjennomsnittet for leie i anbudsperioden blir derfor vesentlig lavere enn det koster å leie tog i 2019, og dette utgjør et årlig gjennomsnitt på 25 millioner kroner.
  • Resterende reduksjon i Vys pris kan tilskrives omstillings- og effektiviseringsarbeidet i senere tid.
Les også

Aftenbladet mener: «La svenskene prøve seg»


Publisert: