Elektrifisering av sokkelen gir klimagevinster

DEBATT: Elektrifisering av norske olje- og gassplattformer gir positive bidrag til CO₂-reduksjonen, både nasjonalt og globalt

– Naturvernforbundets innlegg inneholder flere feil og feilslutninger og konkluderer feilaktig med at elektrifisering av norske sokkelinnretninger gir økte globale klimagassutslipp, skriver Geir Husdal.

Debattinnlegg

 • Geir Husdal
  Sivilingeniør
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Hallgeir Langeland, Egil Tjensvold og Rune Folkvord fra Naturvernforbundet hadde i Aftenbladet 10. mars et innlegg som ikke bør stå uimotsagt. Innlegget inneholder flere feil og feilslutninger og konkluderer feilaktig med at elektrifisering av norske sokkelinnretninger gir økte globale klimagassutslipp.

De hevder:

 • at 15 prosent av produsert landstrøm går tapt ved overføring til sokkelen. Riktige tap er 10 prosent eller lavere (ref: gjennomførte kraftoverførings-prosjekter).
 • at gassen som spares ved elektrifisering (brenngassen) blir sent til kontinentet, som er riktig, og at energitapet ved dette er 5-10 prosent, noe som er feil. Riktig tap er ca. 3 prosent (ref. EPIM EnvironmentHub (EEH)).
 • at gassturbinene som produserer kraft på olje- og gassplattformene har en virkningsgrad på 50 prosent, som er feil. I gjennomsnitt er virkningsgraden 33-35 prosent. En rekke studier underbygger dette.

Den brenngassen som blir frigjort ved elektrifisering av plattformene, blir i stor grad benyttet til kraftproduksjon på kontinentet. Dette er moderne kombinerte gass-/dampkraftverk som opererer med en mekanisk virkningsgrad på rundt 60 prosent og med utnyttelse av overskuddsvarmen. Den totale termiske virkningsgraden kan komme opp i 90 prosent.

Glemmer overskuddsgassen

Et regnestykke viser klimaregnskapet. La oss ta utgangspunkt i en stor plattform med lokal kraftforsyning og med et gjennomsnittlig kraftforbruk på 100 MW. Dette medfører et årlig energiforbruk på ca. 0,85 TWh og et CO₂-utslipp på ca. 620.000 tonn, forutsatt en mekanisk virkningsgrad på 33 prosent. Erstattes gassturbinene med kraft fra land, vil det norske nettet bli belastet med 0,96 TWh årlig (opprinnelig behov på plattformen + ekstra kompresjonsenergi for frigjort brenngass til kontinentet + tap i kraftoverføring til sokkelen). Forutsettes det at denne kraftmengden skal erstattes med kullkraft fra kontinentet tas også hensyn til tap i overføringen. Dette medfører at en total årlig kraftmengde på 1,06 TWh kjøpes fra kullkraftverket. Virkningsgraden i gamle kullkraftverk er mellom 20 og 30 prosent. Antas det en virkningsgrad på 25 prosent, kreves det en årlig innfyrt energimengde på 4,2 TWh. Dersom kraftverket fyres med brunkull, som slipper ut 0,36 kg CO₂/kWh energiinnhold, blir de årlige utslippene 1,52 mill. tonn CO₂. Så langt ser det altså ut som Langeland, Tjensvold og Folkvord har helt rett. Men, de glemmer et viktig element, nemlig overskuddsgassen fra sokkelen som nå sendes til kontinentet.

Erstatter energi fra gamle kullkraftverk

Denne gassen går til et moderne kraftverk med 90 prosent virkningsgrad. All gassen brennes, og de årlige utslippene blir de samme som utslippsbesparelsen på norsk sokkel, 620.000 tonn. Av denne gassen produseres det 1,53 TWh elektrisk energi pluss varmeenergi som utnyttes effektivt i området. Den elektriske energien vil erstatte energi fra gamle kullkraftverk. Ettersom dette er mer energi enn det som må eksporteres til Norge, vil både energibalansen bli positiv og utslippsbalansen for CO₂ bli negativ Dette vises i denne oversikten:

 • Reduserte utslipp på norsk sokkel 620.000 tonn.
 • Økte utslipp i gasskraftverk på kontinentet 620.000 tonn.
 • Økte utslipp fra kullkraftverk for krafteksport til Norge 1.520.000 tonn.
 • Reduserte utslipp ved erstatning av kullkraft med gasskraft 2.200.000 tonn.
 • Effekt på globale utslipp 680.000 tonn.

Elektrifisering av norske olje- og gassplattformer gir følgelig positive bidrag til CO₂-reduksjonen, både nasjonalt og globalt. Den viktigste grunnen til den globale utslippsreduksjonen er at virkningsgraden i gasskraftverk på kontinentet er langt høyere enn det som er mulig å få til på norsk sokkel.

Les også

Elektrifisering – oljeselskapenes negative miljøsatsing


Les også

 1. Fremdeles skal den norske oljen og gassen redde hele verden, høres det ut som

 2. – Strømprisen går ned, også med NorthConnect

 3. Equinors klima-satsing kan gi høyere utslipp fra tyske kullkraftverk

Publisert:
 1. Debatt
 2. Elektrifisering
 3. Energi
 4. Naturvernforbundet
 5. Energiforbruk

Mest lest akkurat nå

 1. Politiet tror de vet årsaken

 2. Politibil under ut­ryk­ning kolliderte med Porsche i Hille­våg: - Ingen er siktet for noe straffbart

 3. Alarm! Barn i fare!

 4. Så vakkert, så vakkert

 5. Flere blir lagt inn på sykehus. Er vi på vei inn i neste korona­bølge?

 6. Leah Isadora Behn stakk av med influencer-pris