Illeluktende og giftige Hålands­vatnet er en lenge varslet katastrofe

DEBATT: Hvordan kunne Hålandsvatnet ende opp som en illeluktende, brun og giftig suppe?

Brunfargen på Hålandsvatnet står i sterk kontrast til blåfargen i Store Stokkavatn. Kommunegrensen mellom Randaberg og Stavanger går på langs av Hålandsvatnet.

Debattinnlegg

 • Hallgeir H. Langeland
  Styreleder, Naturvernforbundet i Rogaland
 • Erik Thoring
  Daglig leder, Naturvernforbundet i Rogaland
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Hålandsvatnet er historien om en lenge varslet katastrofe. For 30 år siden la forskerne Steinar Sanni og Åge Molversmyr fram en dyster rapport som ble omtalt i Aftenbladet 28. mars 1990 (for abonnenter).

Hålandsvatnet var en av de mest forurensede innsjøene i Norge, gikk det fram av rapporten. Situasjonen var kritisk og forskerne pekte på jordbruket som den viktigste forurensingskilden. «Tilførslene av fosfater må reduseres med 25 prosent om Hålandsvatnet skal komme under kritisk forurensingsnivå», konkluderte Sanni og Molværsmyr.

Forskerne gjorde det klart at Hålandsvatnet ikke blir rent igjen over natta. Dersom tilførslene av fosfater blir redusert med 25 prosent vil det gå seks år før vannkvaliteten blir merkbart bedre.

Grov forsømmelse

I dag har vi fasiten. Hålandsvatnet har gått fra ille i 1990 til katastrofalt i 2020. Ingen myndigheter, verken i Stavanger eller Randaberg, har tatt situasjonen i Hålandsvatnet på tilstrekkelig alvor. Ordfører Jarle Bø i Randaberg har sikkert rett når han sier at det har vært gjort mange tiltak for å bedre situasjonen. Men i dag vet vi at det ikke har vært nok. Langt derifra.

Naturvernforbundet mener at Stavanger og Randaberg har forsømt Hålandsvatnet på det groveste. Kommunene har hatt en syk pasient siden 1980-tallet, men ingen har hatt vilje eller evne til å hindre pasienten i å bli sykere. Alle har i årevis visst hva som må til for å friskmelde pasienten, men ansvaret har blitt pulverisert. Det er pinlig og det er uakseptabelt.

Badevann i 2025!

Naturvernforbundet krever handling nå! Stavanger, Randaberg og alle bøndene som sokner til Hålandsvatnet må sette seg rundt bordet. De kan ikke gå derfra før det er bestemt hva som må gjøres for å få pasienten frisk nok til at folk kan ta en dukkert i Hålandsvatnet uten å risikere helsa. Og vi snakker ikke om 2033. Hålandsvatnet må ha badevannskvalitet i 2025. Basta!

––––––

 • Aftenblad-artikkelen fra 1990 (les teksten under):
Faksimile av Aftenbladet 28. mars 1990. Les teksten nedenfor.

Fersk rapport fra Rogalandsforskning:

HÅLANDSVATNET ER STERKT FORURENSET

– Tilførselen av fosfater må reduseres med 25 prosent om Hålandsvatnet skal komme under kritisk forurensingsnivå. Den største kilden til denne forurensingen, er avrenningen fra jordbruket, sier Steinar Sanni fra Rogalandsforskning til Aftenbladet. Han legger nå fram en fersk rapport om tilstanden i Hålandsvatnet.

Av Bjørn Rasen

Det er Randaberg og Stavanger kommune som er oppdragsgivere for undersøkelsen. I rapporten konkluderer Sanni og forsker Åge Molversmyr med at 60 prosent av fosfattilførslene i vannet stammer fra jordbruket. Men, også kloakk fra boliger og bunnlaget i vannet gjør at blågrønnalger trives. Målingene ble gjort i 1988. Det fører Hålandsvatnet inn i forurensingsklasse fire, som er den høyeste Statens forurensningstilsyn opererer med.

– Den negative utviklingen ser ut til å ha stoppet, men vi må unngå ytterligere økning av fosfattilførsler, ellers frykter jeg en snøballeffekt, sier Sanni.

Den verste perioden er fra april til medio september. Da er det mye næring i vannet og algene trives.

Vanskelig for fisken
– Under 10 meter finnes det ikke oksygen, noe som går ut over fisken. I Hålandsvatnet finnes røye som gjerne trekker ned på dypere vann om sommeren, sier Molversmyr.

Fisken i Hålandsvatnet har gode oppvekstvilkår i og med all næringen.

– Men, vi må sørge for at det ikke blir for næringsrikt, det slår tilbake på fisken som da vil få problemer, hevder Sanni.

I enkelte perioder når vannet er grønt, anbefaler ikke de to forskerne at folk bader i Hålandsvatnet: – Dersom algene danner gift, kan dette medføre kløe.

I de periodene det ikke er algevekst, er bading tilrådelig.

Det ble laget en handlingsplan for Hålandsvatnet før undersøkelsen. Sanni understreker viktigheten av at denne blir fulgt: – Bøndene må følge opp det gode arbeidet de har begynt på, over tid vil det gi resultater.

– Utvid gjødsellagrene
Viktigst er det å redusere bruken av kunstgjødsel samt utvide gjødsellagrene. I dag sprer bøndene gjødselen ut både høst og vinter fordi de ikke har store nok gjødselkjellere.

– I disse periodene er det ingen planter til å binde sammen næringsstoffene, og da er det klart at forurensingen blir for stor, innrømmer fylkesagronom Tor Magne Bjerga.

Han peker på at omsetningen av kunstgjødsel er halvert fra Felleskjøpet på de siste åtte årene:

– Det viser en fornuftig utvikling, men det blir umulig å ta bort all gjødsling.

– Bøndene har en positiv holdning til det å redusere gjødslingen, og det viktigste trekket er å utvide gjødselkjellerne. Vi er i gang med planleggingen av dette, sier Geir Rygg til Aftenbladet. Han er jordbrukstekniker ved Landbrukskontoret i Rogaland.

– Et av tiltakene vi planlegger er å kurse bøndene i gjødsling, sier Rygg.

– Mye av bebyggelsen i området har ikke tilfredsstillende avløp. Det betyr at de ikke har renseanlegg eller er tilknyttet til det offentlige kloakknettet, sier avdelingsingeniør Tor Larsen hos byingeniøren i Stavanger.

Hålandsvatnet blir ikke rent igjen over natta. Molversmyr sier vannet har en responstid på seks år før en får full effekt av tiltakene som settes inn. Denne blir enda lenger dersom det ikke blir noen fortgang i mottiltakene.

Les også

 1. Tidligere var Hålandsvatnet et populært badested. Nå ser det slik ut

 2. Sjekk fargeforskjellen på Stokkavatnet og Hålandsvatnet

 3. Slik så t-skjorta ut etter en tur i Hålandsvatnet. Nå vil politikerne ordne opp.

 4. Varaordfører trodde at dette bildet var fargelagt

 5. Slik er vannkvaliteten ved badeplassene. Se stor oversikt her

Publisert:
 1. Hålandsvatnet
 2. Forurensning
 3. Stavanger
 4. Randaberg
 5. Naturvernforbundet

Mest lest akkurat nå

 1. Stort steinras: Svein Tore kjørte nesten rett inn i raset

 2. DNA-mutasjon kan felle siktede

 3. Stor test av 15 brød: To får topp­karakter

 4. For 30 år siden skremte denne gjengen vannet av foreldre og rektorer i Sandnes

 5. Forsvarer: – Har ordnet sikker­hets­opplegg for siktede dersom han løs­lates

 6. «Bronseplassen ligger bare og venter på Viking»