Defensive kutt og trafikkrestriksjoner har mikroskopisk effekt

DEBATT: Ved å få flest mulig kjøretøy over på elektrisk drift, vil man kunne utnytte fossile brensler langt mer effektivt og miljøvennlig ved å brenne fossilt i store varmekraftverk i stedet for i millioner små bilmotorer.

«De fleste kjøretøy vil høyst sannsynlig være elektriske innen et par tiår, ikke bare av miljøhensyn, men også siden batteri og el-motor snart vil utkonkurrere den gammeldagse forbrenningsmotoren», skriver Jens Myklebust.

Debattinnlegg

 • Jens Myklebust
  Jens Myklebust
  Stavanger
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Virkemidlene til norsk miljøbevegelse synes i hovedsak å gå på reduksjon av norsk olje- og gassproduksjon, og å begrense bilbruken til et minimum. Dette for å nå målene om CO₂-utslipp iht. Paris-avtalen. Men har slike tiltak noen effekt på utslipp og global oppvarming? Neppe.

Ethvert kutt i global olje- og gassproduksjon vil raskt kompenseres av økt kullforbruk, atomkraft og tvilsomme bioprodukter.

Man skal ikke reise mye omkring for å se at verden i dag bruker enorme mengder energi, både til transport, industri, oppvarming/kjøling osv. I dag står fossil energi for over 80 prosent av dette energiforbruket, resten dekkes av forbrenning av avfall/biomasse, atomkraft og fornybar energi.

Les også

Biodrivstoff fra skogen kan uansett bli lønnsomt

Les også

Bare én miljøorganisasjon er ikke skeptisk til biodrivstoff

Gledelig lyspunkt

Ethvert kutt i global olje- og gassproduksjon vil raskt kompenseres av økt kullforbruk, atomkraft og tvilsomme bioprodukter. Det er en håpløs oppgave å forsøke å bremse ned dagens globale vekst og aktivitetsnivå, og tilhørende energibehov. Fornybar energisatsning er selvsagt et viktig virkemiddel, men med dagens forbruk og vekst vil det gå flere tiår før det totale energibildet endres i vesentlig grad. Verden trenger store mengder fossil energi i lang tid enten man vil det eller ikke.

Et gledelig lyspunkt oppi dette er den massive økningen av antall elektriske kjøretøy. Alt fra mopeder til store busser og lastebiler overtar stadig større andeler i mange land. Kina leder klart an her. I storbyen Shenzhen (12 millioner) er målet å kun ha elektriske busser i 2017. (Til sammenligning ble det kjøpt inn 279 nye busser med forbrenningsmotor og fem elektriske til Nord-Jæren i 2016.)

Ved å få flest mulig kjøretøy over på elektrisk drift, vil man kunne utnytte fossile brensler langt mer effektivt og miljøvennlig ved å brenne fossilt i store varmekraftverk i stedet for i millioner små bilmotorer. Et moderne kraftvarmeverk kan produsere strøm og varme med en virkningsgrad på 90 prosent, mens en bilmotor ligger normalt godt under 40 prosent. Og i tillegg vil man ha mulighet til å fange CO₂ og NOx i prosessen.

I stedet for å kutte i antall høyt kvalifisert personell kunne man satse på global el-produksjon med CO₂-fangst, og dermed blitt helter i stedet for skurker i dette spillet?

USA, Kina og Canada

Heldigvis er det noen land som satser stort på dette. USA, Kina og Canada ligger i teten, mens Norge kun driver med mindre CO₂-fangst og lagring offshore. Hvorfor er ikke norsk miljøbevegelse synlige i dette bildet? Og hvorfor er ikke oljeselskapene interessert i en slik utvikling? I stedet for å kutte i antall høyt kvalifisert personell kunne man satse på global el-produksjon med CO₂-fangst, og dermed blitt helter i stedet for skurker i dette spillet?

Les også

Syv spørsmål om biodrivstoff-krangelen

Her hjemme er produksjon og bruk av biodrivstoff til kjøretøy aktuelt for tiden. Dette er dessverre også et miljøpolitisk blindspor. De fleste kjøretøy vil høyst sannsynlig være elektriske innen et par tiår, ikke bare av miljøhensyn, men også siden batteri og el-motor snart vil utkonkurrere den gammeldagse forbrenningsmotoren. Introduksjon av biodrivstoff nå vil kun forsinke denne utviklingen. Slikt drivstoff bør forbeholdes store båter og fly, og til oppvarming, drivhus mm. At kvist og greiner fra norsk skogindustri kan kommersielt omdannes til flytende biodrivstoff synes svært optimistisk. Slik biomasse bør heller brennes direkte i effektive varmekraftverk og omdannes til ren elektrisitet. Dersom man tar CO₂-fangst av slik forbrenning, vil man til og med oppnå «negativt CO₂-utslipp».

Satse offensivt

Skal vi kunne nå målene om reduserte utslipp, må det satses offensivt og ved utvikling av ny teknologi. Defensive kutt og trafikkrestriksjoner har mikroskopisk effekt på miljøet, og bidrar kun til å svekke norsk næringsliv og tilhørende levestandard. Og hvor miljøet til slutt blir den største taperen.

Les også

 1. Statkraft: Nok kraft til at alle person- og varebiler kan bli elektriske

 2. Statkraft: 4 av 10 nye biler er elektriske i 2035

Publisert:
 1. Debatt
 2. Biodrivstoff
 3. Offshore
 4. Miljøpolitikk
 5. Global oppvarming

Mest lest akkurat nå

 1. Slik blir den nye korona­hverdagen fra mandag av

 2. Frustrert Fridjonsson ute i kulden: – Jeg er sint

 3. – Folk skal kunne spise som en konge med lue­sveis

 4. Neste uke flyttes korona­vaksineringen i Stavanger

 5. Drill og bor er trolig brukt for å ødelegge Stein­kjerringa

 6. Viking-legenden er tilbake