Kjøretur til framtiden

KRONIKK: Vi kan bygge vår smarte byregion med selvkjørende, elektriske biler. Slike biler gir samtidig gode svar på lokal forurensing, klimautfordringer og lange bilkøer.

Publisert:

Selvkjørende kjøretøy er ikke en framtidsdrøm, men en realitet, og bilprodusentene er for fullt i gang (her en Mercedes konseptbil). Nord-Jæren har gode muligheter til å bli et stort laboratorium for framtiden innen miljøvennlig transport med elektriske, selvkjørende biler. Foto: Jae C. Hong, AP/Scanpix

Debattinnlegg

  • Brage W. Johansen
  • Stein Racin Grødem
  • Herbjørn Tjeltveit

Fra venstre: Brage W. Johansen, adm. dir. i Zaptec, Stein Racin Grødem, adm. dir. i Forus Næringspark, og Herbjørn Tjeltveit, daglig leder i Nordic Edge.

I internasjonal sammenheng minner Stavanger-regionen om en stor landsby. Vi har bygget ut store områder, men folk flest bor i enebolig. Regionen er langt på vei bygget for bilen, og svært mange av oss har fire hjul til hverdagens transportetapper.

London er en av flere byer som følger interessert med på hva som skjer på andre siden av Nordsjøen.

Godt utgangspunkt

Mange biler gir køer og forurensing. Flere norske byer har i vinter slitt med luftkvaliteten. Utslipp fra fossilbiler er hovedårsaken. Når elbilene en dag tar over for de fossile bensin— og dieselbilene, vil vi få bedre luftkvalitet. Oxford Street i London er et av stedene i verden med dårligst luftkvalitet. Flere elektriske kjøretøy vil redusere luftforurensingen betydelig, i tillegg til å redusere støy og gi mindre utslipp av klimagasser. London er derfor bare en av flere byer som følger interessert med på hva som skjer på andre siden av Nordsjøen.

Norge er nemlig landet i verden med høyest andel elbiler. Forklaringen er en elbil-politikk som virker. Vi er derfor først ute med å ha elbiler i stor skala. Dette gir erfaringer med strømnett, ladeinfrastruktur og transportatferd som er globalt interessant. I slik erfaring ligger også innhold til Smart City og Smart Grid.

Vi har parkeringsplasser for å ha tilgang på bilen med en gang, men trenger vi alle å eie en bil?

Bilene stort sett parkert

På kort sikt kan elbilen bidra med å redusere lokal luftforurensing og støy, men de nye elbilene har også en annen mulighet under panseret: Før vi vet ordet av det blir bilene selvkjørende. Bilprodusentene er i gang med å teste ut biler. Flere store teknologiselskap gjør det samme.

De fleste av oss setter seg i bilen om morgenen, kjører til jobb, parkerer, kjører hjem, kanskje en handletur på veien, noen barn som skal på trening og så er det inn i garasjen for natten. Konklusjonen er tydelig: Privatbiler står oftest parkert og har lite effektivkjøretid. Bilen tar mye plass, både hjemme, på jobben og ved handlesentrene.

smartcity.jpg

Vi har parkeringsplasser for å ha tilgang på bilen med en gang, men trenger vi alle å eie en bil? Kan vi ikke heller kalle på bilen når vi trenger den? Vi kan bli kjørt dit vi skal, så kjører bilen videre for å hente noen andre i stedet for å stå parkert i timevis. Dette gjør at vi trenger mindre plass til bilene, og at vi kan klare oss med færre biler. Selvkjørende, elektriske kjøretøy kan bli løsningen for både forurensing og transportproblem i framtidens byer. I framtiden er det, ifølge magasinet Wired, ikke autonome biler vi kommer til å snakke om, men autonom, kollektiv transport. Dette peker mot en framtid med færre bileiere.

Neste skritt kan være en trasé for alle slags autonome kjøretøy.

Tester selvkjørende biler

Kollektive løsninger i tettbebodde områder er en effektiv måte å frakte mange folk på. I Milton Keynes i England, som hadde 255.700 innbyggere i 2013, testes nå selvkjørende biler med tanke på å få folk fra hjemmene og til de store kollektivpunktene. En slik løsning kan være en mulighet for det vidstrakte Forus-området.

Vi er også i gang med å lage noen omfattende bussveier. Bussveien kan være en ideell trasé å teste ut selvkjørende busser med elektriske batterier. Neste skritt kan være en trasé for alle slags autonome kjøretøy.

Les også: Nå blir Tesla selvkjørende

Vi kunne invitere Google, Tesla, Faraday, Volvo og alle de andre autonom-bilprodusenter til å bruke vår region som laboratorium.

Mange steder i verdens testes selvkjørende kjøretøy ut, som denne lille kollektivbussen i Singapore. Foto: Reuters/Scanpix

Storskala testing hos oss?Selvkjørende biler testes ut i liten skala mange steder i verden. Googles biler har alt kjørt flere millioner kilometer, og Tesla har nødvendig programvare i sine biler. Kan vår region bli et storskala laboratorium for framtidens biler? Vi kunne invitere Google, Tesla, Faraday, Volvo og alle de andre autonom-bilprodusenter til å bruke vår region som laboratorium. Jæren er stort sett ganske flatt, og klimaet er mildt. Dette passer godt for elbiler. I vårt hjørne av verden er dessuten elbilregnskapet ekstra godt: Elbiler i Norge kjører på fornybar vann— og vindkraft.

I motsetning til mange andre demoprosjekt kan vi gjøre dette som en større, integrert del av samfunnet. Stavanger-regionen er passe stor til en slik utrulling. Vi har en større kollektivutbygging på gang. Gode svar med konkrete eksempler på framtidens transport ville gitt vår smartby-region en tydelig kvalitet. Vi kunne fått mange muligheter til å teste ut ny teknologi og løsninger, vi ville hatt noe å vise fram og vi ville gjort oss attraktive for samarbeid med en rekke spennende selskap.

Les også:

Les også

Stavanger skal bli en smart by, men hva er det?

Les også:

Publisert: