Alvoret med deltidskrisen

Debattinnlegg

 • Trond Helland
  Regionleder i Fagforbundet Rogaland
Publisert: Publisert:

DEBATT: Fagforbundet er glade for at Høyre de siste dagene før valget endelig har forstått at det må jobbes med heltidskultur, men det holder ikke med å sette ned et utvalg som skal se på saken. Det må sterkere lut til. For å løse deltidskrisen trenger vi en lovfestet rett til heltid. De rød-grønne partiene støtter dette. Gjør Høyre det samme?

Heltid vil føre til mer kvalitet i tjenestene og gi våre eldre bedre omsorg. Å ha færrest mulig personer de eldre må forholde seg til, vil gi brukerne trygghet og forutsigbarhet. Flere hele og faste stillinger, vil sikre god rekruttering og sterke fagmiljøer i kommunene. I 2030 trenger vi 25% flere ansatte i eldreomsorgen. Antall eldre vil være nesten doblet i 2060. Vi trenger derfor flere helsearbeidere for å møte denne utfordringen. Dagens situasjon er ikke bærekraftig.

Mange av Fagforbundets medlemmer står midt i deltidskrisen. For å få en lønn å leve av må våre medlemmer jakte på vakter. De kan ikke planlegge hverdagen sin, fordi de venter på neste ledig vakt. De får ikke lån, fordi det er umulig å få boliglån når du bare har 23 % fast stilling. De får dårligere pensjon. De får en mer utrygg arbeidshverdag, og mange må jobbe flere steder, for å få endene til å møtes.

7 av 10 ansatte, som jobber turnus i helse- og omsorgssektoren, har deltidsstillinger. Det utlyses svært få heltidsstillinger for helsefagarbeider i Norge. De siste to årene har kun 18% av de utlyste stillingene vært heltidsstillinger. Halvparten av Fagforbundets medlemmer, som jobber deltid, ønsker seg hel stilling.

Vanlige folk sliter med å få endene til å møtes, og for mange er hverdagen usikker på grunn av deltidskrisen. Vi trenger ei ny rødgrønn regjering, som tar arbeidsfolk og deltidskrisen på alvor.

Publisert:

Valg 2021 - arbeidsliv

 1. Å sponsa straum til gunst for utanlandske aktørar, skaper ikkje velferd

 2. – Alvoret med deltidskrisen

 3. – Vi vil ikke bygge flere utenlandskabler

 4. Formues­skatten betyr i praksis økt skatt på lokale arbeids­plasser

 5. På Ernas vakt har byråkratiet est til nye dimensjoner

 6. – Bortfall av formues­skatten, den endelige løsning?

 1. Valg 2021 - arbeidsliv
 2. Debatt
 3. Arbeidsliv