Universitetsbarnevern – et nytt samarbeid til barnets beste

KRONIKK: Vi tror at flere av utfordringene i dagens barnevern kan løses igjennom mer og bedre utdanning.

«Det er krevende å arbeide i barnevernet, som er et fagfelt preget av hyppige endringer, store reformer og krevende debattklima», skriver kronikkforfattere fra UiS og barnevernet i Stavanger.

Debattinnlegg

 • Hulda Mjöll Gunnarsdóttir
  Studieprogramleder for master i barnevernsarbeid, UiS
 • Jone Skjelbred
  Leder, barnevernstjenesten i Stavanger
 • Knut Redalen
  Fagutvikler, barnevernstjenesten i Stavanger
 • Morten Tønnessen
  Instituttleder, Institutt for sosialfag, UiS
Publisert: Publisert:

Universitetet i Stavanger og barnevernstjenesten i Stavanger styrker nå samarbeidet ved sammen å skape et universitetsbarnevern. Andre barnevernstjenester i regionen inviteres til å bli med på samarbeidet, som skal bidra til kompetanseheving i barnevernet.

Barnevernsreformen, som er under implementering, har som mål å øke tidlig innsats og forebygging i barnevernet. Kommunene har fått mer ansvar, og med det større frihet til å utvikle barnevernstiltak tilpasset lokale forhold.

Samtidig rulles det på nasjonalt plan ut en kompetansereform for å styrke kvaliteten og kompetansen i barnevernets arbeid.

Barnevernstjenester og utdanningsinstitusjoner har et overlappende samfunnsoppdrag. Vi skal på hver vår måte bidra til å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Barnevernstjenesten i Stavanger går foran som pådriver for et åpent, tillitsfullt og profesjonelt barnevern. Kompetanseheving og utviklingsarbeid har stått sentralt i tjenesten i lang tid – det siste tiåret med et stort søkelys på samarbeid med barn og unge og foreldre.

Kronikkforfatterne, øverst fra venstre: Hulda Mjöll Gunnarsdóttir, studieprogramleder for masterstudiet i barnevernsarbeid ved UiS; Jone Skjelbred, leder for barnevernstjenesten i Stavanger. Nederst fra venstre: Knut Redalen (nederst t.v.), fagutvikler ved barnevernstjenesten i Stavanger; Morten Tønnessen, professor i filosofi og instituttleder for Institutt for sosialfag ved UiS.

Nytt og bedre utdannings­tilbud

Universitetet i Stavanger har som visjon å utfordre det velkjente og utforske det ukjente. Fagmiljøet ved Institutt for sosialfag har de siste årene arbeidet med å revidere de sosialfaglige ut­danningene på bachelornivå, med vekt på å sikre helhet og progresjon igjennom hele studieløpet. Disse profesjons­studiene for barneverns­pedagoger og sosionomer gir begge faglig kompetanse til arbeid med utsatte barn og familier.

Høsten 2022 vil UIS ta imot første kull til en ny mastergrad i barne­verns­arbeid. Studiet etableres som et bidrag til kompetansereformen i barnevernet. Målet med reformen er blant annet økt vektlegging av juridisk forsvarlige barnevernsfaglige vurderinger, og økt analytisk kompetanse blant ledere og øvrige ansatte i barnevernet.

Den nye barnevernloven legger stor vekt på høy og oppdatert barnevernsfaglig kompetanse. Det stilles stadig høyere krav til saksbehandling og faglige og juridiske vurderinger. I den nye masteren i barnevernsarbeid vektlegges juridiske problemstillinger, innovasjon og ansvarlig lederskap, samt kvalitet i vurderinger som skal være til barnets beste. Vi tror at flere av utfordringene i dagens barnevern kan løses igjennom mer og bedre utdanning. Dette forutsetter et tett samarbeid mellom virksomheter i praksisfeltet og utdanningsinstitusjonene.

En krevende oppgave

Det er krevende å arbeide i barnevernet, som er et fagfelt preget av hyppige endringer, store reformer og krevende debattklima. Fagpersoner i feltet skal holde seg oppdaterte på ny kunnskap og være i stand til å ivareta utsatte barn og unge og deres familier på en respektfull og god måte. Ansatte skal opptre ivaretakende i møtet med barn og deres familier, og behandle unike livshistorier med respekt og omtanke.

Samtidig skal barnevernet være i stand til å gjøre grundige vurderinger i kompliserte situasjoner der det er potensial for alvorlig inngripen i familielivet, som ved omsorgsovertakelse. Ansatte kan også oppleve å motta trusler mot sin person og sine familier.

Barnevernsarbeid er et flerfaglig arbeid, og utredninger har vist at det er behov for forbedring av både systemer, samarbeidsforhold og kompetanse i feltet. Regjeringens BarnUnge21-strategi vektlegger for eksempel blindsoner mellom faggrupper og etater som en utfordring for helhetlig innsats for utsatte barn og unge. En strategisk kvalitetsutvikling innenfor dette fagområdet krever systematisk tilnærming over tid, og et godt samarbeid mellom utdanning, felt og forskning vil være avgjørende.

Vi ønsker å fremme et opplyst
og nyansert ordskifte om
barnevernets rolle i samfunnet.

Universitetsbarnevern

Universitetet i Stavanger og barnevernstjenesten i Stavanger har over mange år samarbeidet rundt praksis, utdanning og forskning. Nå løfter vi samarbeidet ytterligere ved at vi har inngått en avtale om sammen å skape et universitetsbarnevern. Formålet med det tettere samarbeidet er å bidra til bedre samspill mellom utdanning, felt og forskning. Vi ønsker blant annet å skape nye arenaer for kompetansedeling og rom for gjensidig konstruktiv kritikk og refleksjon rundt hverandres praksiser. Andre barnevernstjenester i regionen inviteres til å slutte seg til samarbeidet.

Barnevernet får mye oppmerksomhet i det offentlige ordskiftet. Vi mener en tilnærming med samordnet innsats over tid, og konstant åpning for kritisk refleksjon, vil bidra til mer robuste og kompetente barnevernstjenester. Slik vil vi bidra til gode, inkluderende og imøtekommende barnevernstjenester for barn, unge og foreldre i vår region.

Gjennom partnerskapet i universitetsbarnevern ønsker vi samtidig å fremme en åpen dialog som vil bidra til et opplyst og nyansert ordskifte i tiden fremover om barnevernets rolle i samfunnet.

Les også

 1. Krise­møte og avslø­ring av flere lov­brudd i barne­vern­tjenesten i Stav­anger: – Alvorlig

 2. Tid for selvkri­tikk i Stav­anger kommune og Aften­bladet

 3. Kommunedirektøren anbefaler ikke ny oppreisningsordning

 4. Kommunen vil ikke kreve saksomkostninger, om de vinner

 5. Søskenflokk krever erstatning for manglende oppfølging fra barnevernet

Publisert:
 1. Barnevern
 2. Universitetet i Stavanger
 3. Kompetanseheving
 4. Høyere utdanning
 5. Barn og unge

Mest lest akkurat nå

 1. 18-åring døde etter sammenstøt mellom båt og vannscooter

 2. Beruset mann truet betjening på pizzarestaurant

 3. Utdrikningslag skapte panikk i Stavanger sentrum: – Noen rister det av seg, mens andre kan slite over tid

 4. Vikings stortalent scoret to i snuoperasjon

 5. Fikk flere meldinger om uforsvarlig kjøring på Trones

 6. Hvordan kjører du når du ser dette skiltet? Mer enn halvparten gjør feil